Kurs i NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer

Standarden for energiledelse, ISO 50001, er en viktig referanse for virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. Dette kurset gir deg en innføring i kravene i ISO 50001 Ledelsessystemer for energiledelse slik at du kan utvikle, drifte og/eller vedlikeholde et ledelsessystem for energiledelse.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Det stilles stadig høyere krav til redusert energibruk i samfunnet og næringslivet generelt, så energiledelse er relevant for alle typer virksomheter.
Etablering av et ledelsessystem for energiledelse er et virkemiddel for å få kunnskap om energiforbruket i virksomheten og hvordan vi kan styre og optimalisere dette. Kurset gir deg en innføring i kravene i standarden med fokus på overvåking, styring og reduksjon av energiforbruket i bedriften. Kurset tar også for seg hvordan man kan integrere ISO 50001 i øvrige ledelsessystemer, basert på for eksempel ISO 14001.

Mål for kurset

Etter kurset vil du ha fått en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk bidrar til energieffektivisering, og du vil kjenne til kravene i ISO 50001, hvilke metoder som benyttes for å etterleve disse, og hvordan du sikrer god energiledelse og kontinuerlig forbedring.

Målgruppe

Kurset egner seg godt for ledere, fagansvarlige for energistyring og for de som har funksjoner i bedriften hvor energistyring inngår som et krav. Kurset passer også for personer som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et ledelsessystem i henhold til ISO 50001.

Foreleser

Magnus Robbestad har 25 års kompetanse innen kvalitetssikring og HMS fra industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Han har lang erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001. Han deltar aktivt i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den norske ISO 9001-komiteen, og som deltaker i komiteen for ISO 19011 og ISO 45001.
Magnus har bistått et hundretalls bedrifter med kurs og rådgiving for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, SN-BS OHSAS 18001, NS-ISO 45001 og EQUASS.

Han har mange års erfaring som kursholder for Standard Norge, og er ansvarlig for kurs i sertifisering av revisjonspersonell. Magnus er sertifisert EOQ-revisjonsleder.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS-EN ISO 50001?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs