Courses

Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS)

Forvent det uventede! Er din virksomhet forberedt på hendelser som gir avbrudd i den daglige drift? Hva om virksomhetens lokaler plutselig ikke er tilgjengelige? Eller om kritisk kompetanse plutselig forsvinner? Hva om IKT-systemene for kjerneprosessene av ulike årsaker ikke fungerer?

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Simen Østgaard
5 990,-

Virksomheters evne til å håndtere uforutsette hendelser avhenger av hvor godt de har forberedt seg før hendelsen inntreffer. Dersom virksomheten ikke har en plan for uforutsette hendelser kan konsekvensene bli alvorlige; omsetningstap, svekket omdømme, erstatningsansvar, eller i verste fall; konkurs/nedleggelse/opphør av virksomheten.

For å unngå slike konsekvenser bør din bedrift ta i bruk standarden dette kurset er basert på. Kurset vil gi deg bedre forståelse av virksomhetens styrker, sårbarheter og svakheter gjennom analyse av kritiske områder. Du får kunnskap om hvordan sette virksomheten raskere i stand til å kunne respondere på uforutsette hendelser og gjenopprette normal drift, slik at negative konsekvenser for blant annet daglig drift, produksjon, omdømme og lønnsomhet reduseres betraktelig.

Din virksomhet oppnår følgende fordeler ved å ta i bruk NS-EN ISO 22301:

 • konkurransefortrinn ved kontinuerlig drift
 • raskere gjenoppretting av daglig drift
 • redusere sannsynlighet for forsinkede eller manglende leveranser
 • redusere omsetningstap og erstatningsansvar
 • tilfredsstille krav fra kunder og leverandører når det gjelder leveransesikkerhet
 • tilfredsstille regulatoriske krav for enkelte næringer og samfunnsfunksjoner

Følgende hovedområder gjennomgås på kurset:

 • Generelt om ISO-standarder
 • Hvordan foreta en interessentkartlegging
 • Kartlegging av regulatoriske krav og produksjonskrav
 • Planlegging av et kontinuitetssystem
 • Iverksetting av et kontinuitetssystem
 • Evaluering av et kontinuitetssystem
 • Forbedring av et kontinuitetssystem

Kurset kombinerer teoriundervisning og gruppeoppgaver, der PDCA-modellen benyttes i undervisningen som rammeverk for de ulike elementene som utgjør NS-EN ISO 22301.

Mål for kurset

Kurset vil gi deg bedre forståelse for virksomhetens styrker, svakheter og sårbarheter gjennom analyse av kritiske områder.
Kurset har som mål å gi deg kunnskap om kravene i standarden NS-EN ISO 22301, gjøre deg i stand til å planlegge og innføre et rammeverk i eget selskap i overensstemmelse med disse. Etter kurset vil du være en ressursperson innen fagområdet kontinuitetsledelse – BCMS i egen virksomhet.

Målgruppe

Kurset passer for deg som har en funksjon/rolle innen styringen av:

 • IKT
 • Virksomhetsstyring
 • Økonomi
 • Produksjon
 • Innkjøp
 • Logistikk
 • Sikkerhet- og beredskap
 • Compliance

Eller for deg som ønsker å kvalifisere deg til ovennevnte funksjoner.

Foreleser

Simen Østgaard har politifaglig bakgrunn med etter- og videreutdanning innen beredskapsplanlegging, risikostyring, katastrofe- og krisehåndtering, stabs- og prosjektledelse, samt ledelse og organisasjonspsykologi. Han er utdannet markedsøkonom og har en mastergrad fra Forsvarets høgskole med fokus på nasjonal krisehåndtering og beredskap, norsk sikkerhetspolitikk, samt internasjonale trusler og sikkerhetsutfordringer. Simen arbeider nå med sikkerhet og beredskap. Hans kompetanse spenner fra sikringsrisikoanalyser og sikkerhetsstyring, til beredskapsplanlegging, avvikshåndtering, øvelser og krisehåndtering.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS-EN ISO 22301?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud