Courses

Kurs i NS 8415 Underentreprise

Når skal NS 8415 brukes? Hva er forholdet mellom NS 8405 og NS 8415? Få svar på dette, samt en gjennomgang av standarden som vil gi deg god kjennskap til de rettigheter og plikter som standarden pålegger de ulike aktører i et totalentrepriseprosjekt.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Tor Anthon Christiansen
5 990,-

Kurset omhandler underentreprisestandarden NS 8415, som gjelder kontrakter hvor ansvaret for prosjektering i det vesentlige ligger hos andre enn underentreprenør.

Vi går gjennom de mest sentrale bestemmelsene i NS 8415, med vekt på de viktigste problemområdene.

Følgende temaer er sentrale:

  • Når skal NS 8415 brukes?
  • Forholdet mellom NS 8405 og NS 8415
  • Kontraktforståelse og «Back-to-back»
  • Underentreprenørens ansvar og risiko
  • Hovedentreprenørens medvirkningsplikt
  • Varslingsregimet
  • Fremdrift, samordning og krav på fristforlengelse
  • Endringshåndtering og vederlagsjustering
  • Overtakelse og sluttoppgjør

Kurset er en kombinasjon av forelesning og gjennomgang av sentrale deler av standarden, samt relevante oppgaver og eksempler. Det blir lagt vekt på praktiske problemstillinger og det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha fått en detaljert oversikt de mest sentrale bestemmelsene og problemområdene i NS 8415, og du vil sitte igjen med god kjennskap til de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som bruker standarden i ditt arbeid, enten du er entreprenør, privat eller offentlig byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør eller har annen bakgrunn.

Foreleser

Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 8415?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud