Kurs i NS 6450 ITB Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Dagens bygninger blir mer og mer komplekse. Tekniske anlegg utgjør opptil 50 % av de totale byggekostnadene. Dette kurset tar sikte på å gjøre deg bedre kjent med hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter og hvorfor NS 6450 er et bra verktøy til nettopp dette.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Det blir en gjennomgang av hensikten med standarden, og hvilke krav den stiller til prøving og dokumentasjon.

Kurset tar for seg:

 • Standardens hensikt
 • Hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygg
 • Ord og uttrykk – terminologi
 • Faser og milepæler i et byggeprosjekt
 • Bruk av KPIer
 • Tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner - hva må beskrives og kontrolleres
 • Partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i standarden NS 6450
 • Litt om NS 6460 - Drift av tekniske bygningsinstallasjoner
 • Tester og idriftsetting
 • Gruppeoppgaver og diskusjon

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi deg et verktøy for å oppnå «Riktig med en gang» i byggeprosjekter:

 • Du blir kjent med innholdet og bakgrunnen for standarden
 • Du vil forstå de ulike fasene i et byggeprosjekt
 • Du får kunnskap om forskjellige tekniske anlegg i et bygg og litt om automatiseringen av disse.
 • Du får kunnskap om ulik bransjeterminologi
 • Du blir i stand til å bruke ulike KPIer relatert til ditt prosjekt
 • Du vil kjenne til forskjellige typer tester som inngår i en sluttfase.

Målgruppe

 • Prosjekt- og byggeledere
 • Prosjekt- og prosjekteringsledere hos entreprenører og tekniske entreprenører
 • Driftsledere hos byggherrer som deltar i slutten av prosjekter
 • Tekniske rådgivere/byggeledere
 • Prosjektledere/utviklere hos byggherrer

Foreleser

Arvid Skjold er utdannet sivilingeniør innen industriell elektronikk. Han har over 20 års erfaring innen byggautomasjon og tidligere industriautomasjon. Han har deltatt i utvikling av NS 3935 som medlem av Integra, og har i tillegg deltatt i komiteene for utvikling av NS 6450 og 3420 YB. Arvid er i dag fagansvarlig i GK Norge, divisjon byggautomasjon.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 6450 ITB Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs