Courses

Kurs i NS 3405 Lønns- og prisstigning i entreprisekontrakter

Hva er viktig å tenke på når man priser og håndterer entreprisekontrakter i et marked hvor prisene svinger?

Digitalt kurs
Zoom
Foredragsholder er Tor André Ulsted
3 450,-

Hovedregelen i standardkontraktene er at entreprenøren har krav på lønns- og prisstigning, beregnet etter totalindeksmodellen i NS 3405. Alternativet er å avtale at entreprenøren tar risikoen for lønns- og prisstigning ved å gi en fast pris. De siste årene har vist at begge deler kan by på utfordringer, særlig ved store svingninger i prisnivået.

I dette halvdagskurset er følgende temaer sentrale:

  • Reglene om lønns- og prisstigning i NS 8405/8415, NS 8406/8416 og NS 8407/8417
  • Reguleringsmetodene i NS 3405
  • Betydningen av å velge riktig indeks
  • Fakturering av lønns- og prisstigning
  • Lønns- og prisstigning ved endringer og forsinkelse, når det er avtalt oppgjør etter indeks
  • Lønns- og prisstigning ved endringer og forsinkelse, når det er avtale om fast pris
  • Særreglene om endringer i offentlige gebyrer og avgifter

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi deltakerne forståelse for de sentrale forskjellene mellom en fast pris og en pris som skal indeksreguleres, samt hvordan de ulike prismodellene skal håndteres ved endringer, forsinkelser, fakturering mv.

Målgruppe

Kurset er egnet for entreprenører, underentreprenører, byggherrer og rådgivere og andre som kalkulerer, fakturerer eller på annen måte håndterer lønns- og prisstigning i entreprisekontrakter.

Foreleser

Tor André Farsund Ulsted er advokat og partner i SANDS. Han er en svært erfaren foredragsholder, som har holdt kurs for oss siden 2010. Til daglig er han advokat, med spesialisering innen bygg- og anleggsbransjen. Han har i årevis bistått entreprenører, byggherrer og rådgivere med kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvistesaker. Han prosederer også jevnlig saker for domstolen.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 3405?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud