Kurs

Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10

​​​​​​​Praktisering av kravene til kontroll for konstruksjonssikkerhet gitt i lov, forskrift og standarder varierer og kan dermed bidra til usikkerhet med hensyn til hva som faktisk kreves. Dette kurset tar sikte på å bidra til mer ensartet praksis, og vil gi deg bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
5 900,-

For utøvelse av kontroll etter nasjonalt tillegg (NA) i Norsk Standard NS-EN 1990+NA er det nødvendig med en klar forståelse av forholdet mellom kravene i standarden og kravene til kontroll i byggesaksforskriften, SAK10. Spesielt gjelder dette forholdet mellom utvidet kontroll etter NS-EN 1990+NA og uavhengig kontroll etter SAK10. En feilaktig praksis vil få konsekvenser for kvaliteten i byggeprosjektene og kan være kostnadsdrivende.

Kurset gir deg en oversikt over kravene til kontroll av prosjektering og utførelse etter nasjonalt tillegg (NA:2016) til Norsk Standard NS-EN 1990, Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Kurset gir utfyllende kommentarer om bakgrunnen for bestemmelsene. Temaer som berøres er kontrollens formål, forutsetninger i kvalitetssystemet, egenkontroll og intern systematisk kontroll, utvidet kontroll og forholdet til uavhengig kontroll etter SAK10, kontrollklasser og dokumentasjon.

Kurset gir også en oversikt over kravene til kontroll i byggesaksforskriften i forhold til standardens krav, og hvordan krav i lov og forskrift kan oppfylles ved bruk av standarden.

Tre eksempler fra praksis vil bli gjennomgått for å illustrere og konkretisere bruken av bestemmelsene i standarden. Eksemplene tar blant annet for seg implementering av kravene til pålitelighetsklassifisering og kvalitetssystem, gjennomføring av egen prosjekteringskontroll, tilrettelegging for utvidet kontroll, avklaring av kontrolloppdragets omfang og gjennomføring av kontrolloppdrag.

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter.

Målgruppe

Kurset passer for rådgivende ingeniører innenfor konstruksjonsteknikk, utførende/entreprenører, byggherrer, kommunalt og statlig ansvarlige for byggesaker, prosjektledere og andre.

Forelesere

Frode Grindah

Frode er fagdirektør og jurist i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Frode har lang erfaring fra jobbing med kontrollkrav.

Nicolas Neumann

Nicolas er både seksjonsleder og dessuten faglig leder for hele fagområdet konstruksjonsteknikk i Multiconsult. Han er blant annet leder for standardiseringskomitéen SN/K 370 Eurokoder og medlem i SN/K 64 Pålitelighet.

Tor Kristian Sandaker

Tor Kristian er sivilingeniør i Norconsult med mange års erfaring både innen prosjektering, kontroll og standardisering.

Astri Eggen

Astri er senioringeniør for geoteknikk i Veidekke Entreprenør AS, region Anlegg. Hun har i en årrekke vært aktiv i standardisering gjennom medlemskap i standardiseringskomitéene SN/K 66 Geoteknikk og SN/K 64 Pålitelighet.

Roald Sægrov

Roald er prosjektleder i Standard Norge med ansvar for blant annet standardiseringskomitéen SN/K 64 Pålitelighet og NS-EN 1990 med nasjonalt tillegg.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs