Courses

Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10

​​​​​​​Praktisering av kravene til kontroll for konstruksjonssikkerhet gitt i lov, forskrift og standarder varierer og kan dermed bidra til usikkerhet om hva som faktisk kreves. Dette kurset tar sikte på å bidra til mer ensartet praksis, og vil gi deg bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Nicolas Neumann
5 990,-

For utøvelse av kontroll etter nasjonalt tillegg (NA) i Norsk Standard NS-EN 1990+NA er det nødvendig med en klar forståelse av forholdet mellom kravene i standarden og kravene til kontroll i byggesaksforskriften, SAK10. Spesielt gjelder dette forholdet mellom utvidet kontroll etter standard og uavhengig kontroll etter forskrift. En feilaktig praksis kan få konsekvenser for kvaliteten i byggeprosjektene og være kostnadsdrivende.

Kurset gir deg en oversikt over kravene til kontroll av prosjektering og utførelse etter nasjonalt tillegg (NA:2016) til Norsk Standard NS-EN 1990, Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Kurset gir utfyllende kommentarer om bakgrunnen for bestemmelsene. Temaer som berøres er kontrollens formål, forutsetninger i kvalitetssystemet, egenkontroll og intern systematisk kontroll, utvidet kontroll og forholdet til uavhengig kontroll etter SAK10, kontrollklasser og dokumentasjon.

Kurset gir også en oversikt over kravene til kontroll i byggesaksforskriften i forhold til standardens krav, og hvordan krav i lov og forskrift kan oppfylles ved bruk av standarden.

Praktiske eksempler vil bli gjennomgått for å illustrere og konkretisere bruken av bestemmelsene. Eksemplene tar blant annet for seg implementering av kravene til pålitelighetsklassifisering og kvalitetssystem, gjennomføring av egen prosjekteringskontroll, tilrettelegging for utvidet kontroll, avklaring av kontrolloppdragets omfang og gjennomføring av kontrolloppdrag.

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter.

Målgruppe

Kurset passer for rådgivende ingeniører innenfor konstruksjonsteknikk og geoteknikk, utførende/entreprenører, byggherrer, kommunalt og statlig ansvarlige for byggesaker, prosjektledere og andre.

Foreleser

Nicolas Neumann er både seksjonsleder og faglig leder for hele fagområdet konstruksjonsteknikk i Multiconsult. Han er blant annet leder for standardiseringskomiteene SN/K 370 Eurokoder og SN/K 64 Pålitelighet.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud