Ørret i et oppdrettsanlegg

Standard Morgen: Terminologi i laks- og ørretproduksjon

Standarden for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon for laks og regnbueørret, NS 9417, har vært til revisjon. Vi inviterer til frokostmøte hvor du kan få høre mer om den nye utgaven av standarden.

Tid: (frokostmøtet er flyttet fra 2022 og ny dato ikke besluttet), kl. 0830-1030
Sted: Webinar (via Teams)  

Presise beskrivelser er nødvendig for all omsetning av varer og tjenester. Enhetlig terminologi reduserer risiko for feiltolkninger og effektiviserer kommunikasjonen i hele verdikjeden.

NS 9417 gir sentrale definisjoner av terminologi i havbrukskjeden, beregninger, omregninger og beskriver utvalgte metoder for målinger som dokumenterer produksjon i faser som klekkeri, settefisk, matfisk, slakteri, tilvirking og transport. Fiskefôr og økonomi er også inkludert i standarden. Sist, men ikke minst, inkluderer standarden også termer for fiskevelferd.

Standarden danner basis for konsistent dataregistrering i ulike anlegg og bruk av terminologi gjennom verdikjeden, og den bør brukes av myndigheter, leverandører og alle aktører som har nytte av sammenliknbare data og konsistent terminologi uansett oppdrettsart.

Program

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
  Behov for data og termer i havbruk
(innleder ikke bekreftet) 
  Fiskehelse og fiskevelferd – hvordan kan felles terminologi bidra til forbedringer?
(innleder ikke bekreftet)
  Behov for gode og sammenlignbare data i næringen
(innleder ikke bekreftet)
  Hva skjer ellers innenfor standardisering på området fiskeri og havbruk?
Truls Petersen, leder markedsutvikling, bærekraft og helse, Standard Norge 
  Hva nå - veien videre? (panelsamtale)
  • Hva blir neste skritt?
  • Hva må til for å få til økt digitalisering av næringen?
  • Trenger vi nye standarder?
  • Innspill fra paneldeltakerne og andre deltakere på frokostmøtet
  Spørsmål
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (møtet er utsatt fra 2022 og ny påmeldingslenke vil komme så snart ny dato er besluttet)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post.

Sist oppdatert: 2023-01-16

NS 9417:2022

Standard

NOK 955,00 (eks. mva)

Laks og regnbueørret — Terminologi og metoder for dokumentering av produksjon

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-10-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang