Laks som hopper
En "glad laks" er et tegn på god fiskevelferd.

Standard Morgen: Standarder for økt fiskevelferd

Velkommen til frokostmøte om hvordan standarder kan bidra til å få ned dødeligheten i norske laksemerder. Vi arrangerer frokostmøtet i samarbeid med Veterinærinstituttet.

Et opprop har kommet fra havbruksnæringen om å sette i gang en dugnad for å få ned dødeligheten og øke velferden i merdene. Felles og standardisert verktøy som kan bidra, etterlyses av mange. Nå har Standard Norge satt i gang arbeidet med blant annet å standardisere terminologi og metode for sporbarhet. Vi ønsker å presentere status i arbeidet, informere om relevante standarder som allerede finnes og invitere flere fra næringen med i utviklingen av de nye standardene. 

Tid: 19. november kl. 0830 - 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til dem som melder seg på)
Påmelding: Se lenger ned på siden

På frokostmøtet blir det blant annet innlegg fra deltakere i standardiseringskomiteen «SN/K 504 Dokumentasjon av produksjon og velferd for fisk i akvakultur». Det vil være åpning for å stille spørsmål. 

Program

 • Velkommen v/ Standard Norge
 • Hvordan skal fisken få det bedre og hva har det med gode definisjoner å gjøre?
  v/ Stein Halstensen, Biological Controller Grieg Seafood og leder av  standardiseringskomiteen SN/K 504 
 • Fiskehelse og fiskevelferd – hvordan kan felles terminologi bidra til forbedringer?
  v/ Ingunn Sommerset, fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet og leder av Standard Norges arbeidsgruppe for fiskevelferd
 • Hvordan samarbeider næringen for bedre informasjonsflyt i verdikjeden og velferd?
  v/ Jon Arne Grøttum, direktør havbruk i Sjømat Norge og leder av styringsgruppen for OPS Sjømat
 • Du kan delta i arbeidet med å utvikle standarder knyttet til fiskevelferd!
  v/ Hilde Aarefjord, prosjektleder for fiskeri og havbruk i Standard Norge
 • Avslutning v/ Standard Norge

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2020-10-06