Oversvømt parkbenk

Standard Morgen: Lansering av tre nye ISO-standarder for klimatilpasning

Standard Norge har nettopp utgitt tre internasjonale ISO-standarder for hvordan både offentlige og private virksomheter skal møte risikobildet knyttet til et varmere, våtere og villere klima. Vi inviterer i samarbeid med Skift – Næringslivets klimaledere til lansering av de tre standardene i Norge, 25. mai 2022.

Dato: 25. mai, kl. 0830-1100 (lett frokost fra kl. 0800 for de som deltar fysisk)
Sted: Lilleakerveien 8, auditoriet (ved CC Vest på Lilleaker, se plassering på kart via Google Maps) og som webinar 

Klimatilpasning nevnes stadig oftere. Den økte interessen skyldes blant annet vektleggingen av klimarisiko og -tiltak i siste delrapport fra FNs klimapanel. Eksperter fra 82 land står bak de tre standardene som angir internasjonal beste praksis for klimatilpasning med metoder og verktøy for god og effektiv klimatilpasning.

De tre standardene er:

  • NS-EN ISO 14090 Klimatilpasning – prinsipper, krav og retningslinjer. Standard for hvordan private og offentlige virksomheter skal gå fram for å tilpasse seg klimaendringene lokalt og globalt.
  • NS-EN ISO 14091 Klimatilpasning – retningslinjer for sårbarhet, påvirkning og risikovurdering. Standard for hvordan private og offentlige virksomheter skal vurdere egen drift i en endret risikosituasjon
  • SN-ISO/TS 14092 * Klimatilpasning – krav og retningslinjer for planlegging av tilpasning for lokale myndigheter og lokalsamfunn. Standard som er spesielt tilpasset kommuner, borettslag og lignende.

(* Formelt er dette en teknisk spesifikasjon og ikke en standard, men for å gjøre det enkelt i denne sammenheng omtaler vi alle de tre dokumentene som standarder.)

Velkommen til en inspirerende formiddag med bærekraftig frokost, innlegg og debatt om hvordan vi skal tilpasse oss et klima i endring. Du vil få en presentasjon av de tre nye standardene og høre hvordan ulike virksomheter allerede er i gang med sine klimatilpasninger. Arrangementet vil bli streamet (webinar) for dem som ikke har anledning til å delta fysisk.

Program

Møteleder: Marit Sæter, kommunikasjonsdirektør i Standard Norge
Debattleder: Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere

0830 Åpning og velkommen
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.
Jacob Mehus
  Overlevering av standardene
Jacob Mehus overleverer de tre standardene til direktør Heidi Sørensen, Klimaetaten i Oslo kommune som sier noe overordnet om Oslo kommunes arbeid med klimatilpasning.
 
Heidi Sørensen
  Presentasjon av de tre ISO-standardene for klimatilpasning
Knut Jonassen, prosjektleder, Standard Norge
Knut Jonassen
  Presentasjon av åtte strakstiltak for klimatilpasning
Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere
Bjørn K Haugland

Kort pause  
  Hvordan møter offentlige og private virksomheter det nye risikobildet?
Moderator: Bjørn Kjærand Haugland, Skift – Næringslivets klimaledere
 
 
  • Fremtind Forsikring: Kristine Falkgård, bærekraftsdirektør
Kristine Falkgård
 
  • Store Norske: Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør
Jan Morten Ertsaas
 
  • Oslo kommune: Guro Sørnes Kjerschow, klimatilpasningsrådgiver, Klimaetaten
Guro Sørnes Kjerschow
 
  • Aquastructures: Are Berstad, utviklingsleder AquaSim
Atle Berstad
  Hva vet vi om framtiden? Klimatilpasning i en global kontekst
Erik Solheim, mangeårig politiker og tidligere leder av FNs miljøprogram
Erik Solheim
1100 Takk for i dag
Marit Sæter, Standard Norge (møteleder)
 

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar. Alle som melder seg på dette som webinar vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes. De som melder seg på fysisk får servert en lett og kortreist frokost før frokostmøtet starter.

Påmelding til gratis frokostmøte 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post.

Du kan også lese mer om de tre standardene på vår fagside om klimatilpasninger.

 

Logoene til Skift og Standard Norge

Sist oppdatert: 2022-05-20

NOK 775,00 (eks. mva)

Klimatilpasning — Prinsipper, krav og retningslinjer (ISO 14090:2019)

SpråkNorskUtgave: 2019-07 (2020-10-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Klimatilpasning — Retningslinjer for sårbarhet, påvirkninger og risikovurdering (ISO 14091:2021)

SpråkNorskUtgave: 2021-03 (2022-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Klimatilpasning — Krav til og veiledning for planlegging av klimatilpasning for lokale myndigheter og lokalsamfunn

SpråkNorskUtgave: 1 (2021-09-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang