Lang sprekk i en grunnmur

Standard Morgen: Grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt

Standarden NS 8141-1 Veiledende grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt fra bygge- og anleggsaktivitet og trafikk er nylig utgitt, og vi inviterer til lansering av den på et frokostmøte 8. desember.

Byggebransjen har ventet på publisering av en ny utgave av NS 8141-1, og nå er den her. Standarden inneholder reviderte, veiledende grense-verdier for vibrasjoner fra bygge- og anleggsaktivitet. De tidligere del 1 og del 2 av NS 8141 er samtidig slått sammen til denne nye del 1.

Tid: 8. desember, kl. 0830-1030
Sted: Webinar (via Teams)  

Grenseverdiene for vibrasjoner i NS 8141 har alltid vært slike som bygninger er forutsatt å tåle ved gjentatte eksponeringer, og de er ment å forebygge skader på byggverk. Grenseverdiene inneholder en god sikkerhetsmargin opp mot vibrasjonsverdier og verdier for lufttrykkstøt, hvor en kan forvente at skader på byggverk vil oppstå. Grensene skal derfor ikke oppfattes som skadegrenser.

Aktører i bransjen hadde bekymringer om bruken av den forrige utgaven av standarden. Det gjaldt bl.a. problemer med uventede hendelser og grenseverdier som ble ansett for strenge. Innspill fra bransjen førte til at flere tiltak ble iverksatt. Det ble f.eks. startet forsknings­­­arbeid med sprengning av forsøksbygninger i samarbeid med NGI, Multiconsult og Solør vgs. i Våler. Målet var å sprenge til det oppsto bygningsskader og å bruke målte vibrasjoner til å fastsette grenseverdier.

Standardiseringskomiteen som har utarbeidet den nye standarden har skaffet nye data og vurdert erfaringsdata, resultater fra forsøk og analyser av måledata. Dette har vært med på å danne grunnlaget for denne nye utgaven av NS 8141-1. Ulike kilder som var i del 2, er tatt inn i den utgaven. Som en konsekvens av dette er derfor den gamle del 2 trukket tilbake. Det er innført på nytt grenseverdier for uveid svingehastighet og ulike faktorer for grunnforhold, fundamentering, bygninger, avstand, er tatt inn.

Program

På lanseringen presenteres revidert NS 8141-1 med endringer og nye funn om sammenheng mellom vibrasjoner og bygningsskader. Resultater fra forsøk, analyser og erfaringsdata fra arbeidet som dannet grunnlaget for endringene, blir også presentert.

Du vil få høre fra noen brukere om hvordan de ser på denne nye utgaven. Vi kommer også til å gi en presentasjon av hele NS 8141, som består av flere deler. Hva gjelder nå, og hva er status på eventuelt arbeid som foregår?

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
  Betydning av NS 8141 for bransjen
Birger Steffensen, assisterende utbyggingsdirektør, Bane NOR
  Bakgrunn for endringer - Forsøk og forskning som er gjennomført
Karin Norén-Cosgriff, seniorrådgiver, Brekke & Strand Akustikk as
  NS 8141-1 - Hva er nytt eller endret?
Harry Herland, komitéleder, SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader og seksjonsleder i Multiconsult Norge AS
  Forventninger fra en bruker til den nye standarden
Tom Gunnar Hagen, senior konsulent i Nextconsult as
  Spørsmål og kommentarer
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Les mer om Vibrasjoner fra bygg og anleggsarbeid på våre fagsider

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte til webinaret vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth per e-post.

Sist oppdatert: 2022-12-07

NS 8141-1:2022

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-11-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang