Vindmøller i sjøen
Vindmøller er noe det forskes mye på både med tanke på fornybar energi og for å møte et økende behov for elektrisitet (foto: Pixabay)

Standard Morgen: Forskning og standardisering hånd i hånd

Horisont Europa peker på standardisering som verktøy for å gi forskningen økt samfunnsnytte.

I utlysningsteksten til Horizon Europe-prosjekter går det klart fram at standardisering er et av virkemidlene som kan og bør vurderes når det skal søkes om støtte til prosjekter. Hvordan kan dette gjøres, hva er det standardisering kan bidra med, og hva kan fordelen være for forskningsprosjekter å ha Standard Norge med på laget?

Forskningsrådet og Standard Norge inviterer til frokostmøte (Standard Morgen) 14. juni med dette som tema.

Dato: 14. juni, kl. 0830-1000

Sted: Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288 (gangavstand fra Lysaker stasjon, se kart på Google Maps) og som webinar

Det eksisterer en rekke standarder som kan brukes i pågående og kommende forskningsprosjekter, og det kan være relevant å knytte planlagte forskningsprosjekter til kommende standardiseringsprosjekter. Ikke minst kan det være aktuelt å få inn resultater fra forskningsprosjekter i relevante standardiseringsprosjekter med tanke på å spre forskningsresultatene og bidra til å øke samfunns- og næringsnytte. Måter å gjøre dette på kan være å revidere eksisterende standarder slik at de er bedre tilpasset ny forskning eller å initiere helt nye standardiseringsprosjekter

Undervisning og forskning er en av syv definerte interessentgrupper i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid. Men i hvilken utstrekning er forskningen representert i standardiseringsprosjekter og hvordan kan standarder og standardisering være til nytte for forskningsprosjekter?

På frokostmøtet kan du høre mer om dette, og du vil få mulighet til å møte innledere og andre som si litt mer og svare på spørsmål om hvordan forskning og standardisering kan få gjensidig nytte av hverandre.

Program 

0830 Velkommen og praktisk informasjon
NN (møteleder)
  Hvordan lages standarder og hvordan kan forskningen bli involvert?
Adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge
  EUs standardiseringsstrategi gir føringer
Direktør internasjonale relasjoner og forretningsutvikling, Ingvild N. Stub Standard Norge
  Hva må du som søker «EU-midler» tenke på når det gjelder standardisering?
NN, Forskningsrådet
  Presentasjon av en norsk bedrift som søker EU-midler og er engasjert i standardisering
Kjell Bengtsson, markedsdirektør, Jotne
  Presentasjon av et søknadscase: Havvindprosjekt (utlysning), forventet resultat: “Adress standardisation issuses in close cooperation with EU”
NN, Forskningsrådet
  Spørsmål og debatt, inkl. forventninger til standardiseringen
1000 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar. Alle som melder seg på dette som webinar vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth i Standard Norge eller Inger Nordgard i Forskningsrådet.

 

(logoene nederst)

Sist oppdatert: 2022-05-13