Soloppgang ikon

Standard Morgen

Standard Morgen er frokostmøter med mål om å skape et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til standardisering. Begrepet har dobbelt betydning basert på at det som er «standard» viser at ting fungerer og «morgen» fordi møtene arrangeres på morgenen.

Som oftest arrangeres Standard Morgen fra kl. 0830 til 1030, enten som et fysisk eller webbasert møte. På fysiske frokostmøter serverer vi en lettere frokost for den som måtte ønske det, fra kl 0800. 

Oversikten under viser vår plan for Standard Morgen framover. Når programmet til et frokostmøte er på plass, vil vi legge ut en lenke til mer informasjon med mulighet for påmelding. Uavhengig av om det er et fysisk eller webbasert møte, er det nødvendig at du melder deg på for å delta.

Andre arrangement

Fra tid til annen inviterer vi også til arrangement som ikke betraktes som en del av Standard Morgen. Disse arrangementene tas også inn i denne oversikten.

Dato Tema Sted Merknad
24. mars Lansering av ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy
Oslo + webinar  
28. mars Førstehjelp i arbeidslivet Oslo + webinar  Hos Helsedirektoratet på Storo
19. april Klassifikasjon av byggverk, lansering av ny Norsk Standard
webinar  

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer. Dersom det ikke er lenke på frokostmøtet i tabellen over, betyr det at programmet ikke er klart enda.

Dersom du har spørsmål til Standard Morgen kan du kontakte Tove N. Grønseth i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2023-03-20