Egenerklæringsskjema – Vedlegg til NS 3600

I henhold til standarden "NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig" skal det forut for tilstandsanalysen foreligge en egenerklæring fra eier. Egenerklæringen skal gi uttrykk for selgers kunnskap om boligen.

Standarden NS 3600 ble revidert i 2018. Denne utgaven skiller seg fra den første blant annet ved det at tidligere tillegg A med «Egenerklæringsskjema» er tatt ut av standarden. Årsaken til dette er ønsket fra forsikringsselskapene om årlig revisjon av egenerklæringsskjemaet. Dersom skjemaet skulle forbli en del av NS 3600, ville dette utløse en revisjon av hele standarden hvert år.

Her kan du laste ned gjeldende egenerklæringsskjema (datert 01/01/18)