Vedlegg til veiledningen til NS 3424

Standarden NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk – Innhold og gjennomføring ble utgitt i 2012. I desember 2015 ble veiledningen til standarden utgitt som publikasjon P-764.

Veiledningen er et supplement til standarden og den har tre formål:

  • Forklarer bruken av NS 3424 i en tilstandsanalysesituasjon av spesifikke byggverk
  • Går nærmere inn på tilstandsanalysens faser og forklarer en del elementer for praktiske gjennomføringen av en tilstandsanalyse;
  • Inneholder eksempler og tabeller til bruk ved tilstandsanalyse av ulike byggverk.

Til veiledningen tilhører det en database (regneark) utarbeidet av Undervisningsbygg og gjengitt her etter tillatelse med dem. Den er et vedlegg til tillegg A i veiledningen og 2014-versjonen av regnearket lastes ned her. Ved fornyelse av regnearket vil regnearket erstattes med en ny versjon.

Nedlasting av vedlegget til veiledningen til NS 3424 (regneark) er dessverre ikke tilgjengelig på våre nettsider per dags dato.