Oversikt over standarder for samfunnssikkerhet

Nedenfor finner du en oversikt over nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og tekniske rapporter knyttet til samfunnssikkerhet.

Standardene kjøper du enkelt lenger ned på siden, hvor du finner kjøpsknapper og produktinformasjon til hver enkelt standard.

Nasjonale standarder

 • NS 5830 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi
 • NS 5831 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring
 • NS 5832 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse
 • NS 5834 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom
 • NS 5814 Krav til risikovurderinger
 • NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid

Europeiske standarder

 • NS-EN 14383-1 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms

Europeiske tekniske rapporter

 • CEN/TR 14383-2 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning
 • CEN/TR 14383-5 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations
 • CEN/TR 14383-7 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities
 • CEN/TR 14383-8 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles
 • CEN/TS 14383-3 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 3: Boliger / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 3: Dwellings
 • CEN/TS 14383-4 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 4: Butikker og kontorer / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 4: Shops and offices
 • NS-EN 14383-1 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms
 • ENV 14383-2 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 2: Urban planning
 • BS PD CEN/TR 16705 Perimeter protection. Performance classification methodology

ISO-standarder

 • NS-EN ISO 22300 Samfunnssikkerhet - Terminologi
 • NS-ISO 22301 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav
 • NS-ISO 22320 Samfunnssikkerhet - Kriseledelse - Krav til hendelsesrespons
 • NS-EN ISO 22311 Samfunnssikkerhet - Videoovervåking - Eksportinteroperabilitet
 • NS-EN ISO 22313 Sikkerhet og resiliens - Ledelsessystemer for forretningskontinuitet -Veiledning om bruk av ISO 22301
 • NS-ISO 22326 Retningslinjer for overvåking av anlegg med identifiserte farer
 • NS-ISO 22327 Retningslinjer for implementering av et samfunnsbasert system for tidlig varsling av jordskred
 • NS-ISO 22328-1:2020 Sikkerhet og resiliens — Kriseledelse — Del 1: Generelle retningslinjer for implementering av et samfunnsbasert system for tidlig katastrofevarsling
 • NS-ISO 22329:2021 Sikkerhet og resiliens — Ledelse av beredskapen for akutte situasjoner — Retningslinjer for bruk av sosiale medier i nødssituasjoner
 • NS-ISO 22380 Generelle prinsipper for produktsvindelrisiko og forebyggende tiltak
 • NS-ISO 22381 Retningslinjer for å etablere interoperabilitet mellom objektidentifikasjonssystemer for å hindre forfalskning og ulovlig handel
 • NS-ISO 22382 Retningslinjer for avgiftsstemplers innhold, sikkerhet, utstedelse og undersøkelse
 • NS-ISO 22395 Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller
 • NS-ISO 22396:2020 Sikkerhet og resiliens — Samfunnets resiliens — Retningslinjer for informasjonsutveksling mellom organisasjoner
 • NS-EN ISO 22397 Samfunnssikkerhet - Retningslinjer for inngåelse av partneringavtaler
 • ISO 22398 Societal security - Guidelines for exercises
 • NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer
 • SN-ISO Guide 73 Risikostyring - Terminologi
 • Flere av disse standardene finner du også i vår standardsamling "Samfunnssikkerhet".

Tekniske rapporter og spesifikasjoner

 • ISO 22315 Societal security -- Mass evacuation -- Guidelines for planning
 • ISO/TR 22312 Societal security -- Technological capabilities
 • SN-ISO/TS 22330 Retningslinjer for omsorgsbevisst forretningskontinuitet
 • SN-ISO/TS 22331 Retningslinjer for å velge strategi for forretningskontinuitet
 • SN-ISO/TS 22375 Retningslinjer for prosessen for vurdering av kompleksitet

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter

Forebygging av kriminalitet

Se alle produkter

Sikkerhet og resiliens

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter