Planteskolevarer

Standarden NS 4400 stiller krav til planteskolevarer slik at de holder en kvalitet som sikrer at de klarer å etablere seg i grøntanlegg. Standarden stiller krav til leverandører og skaper forutsigbarhet for kunder.

Rognebærtre
Foto: ShutterStock

NS 4400 grupperer og stiller krav til størrelsessortering av ulike grupper planter, stiller krav til merking av plantene og stiller krav til hvordan planter skal benevnes ved bestilling.

Sikrer kvalitet

NS 4400 sikrer at kunden, særlig profesjonelle anleggsgartnere eller landskapsarkitekter, men også forbrukere, får et forutsigbart produkt av tilfredsstillende kvalitet. Standarden stiller krav til merking av hvor produktet er produsert og gjør det lettere for kunden å stille krav til opphavsmateriale for planten.

Standarden skal klargjøre for produsentene, importørene og omsetningsleddene hvilke krav som stilles ved levering av planter av forskjellige arter og størrelser.

NS 4400 retter seg primært mot planteprodusenter (planteskolegartnere), landskapsarkitekter, hagesentre og anleggsgartnere. Andre som også vil kunne ha nytte av standarden er utbyggere (offentlige og private), forvaltere av bygg og anlegg, forbrukere, arborister og andre som opparbeider og skjøtter grøntområder.

Relevante standarder

Se alle produkter