Regnearkmal for blågrønn faktor

Regneark mal for NS 3845 Blågrønn faktor ligger i venstrekolonne på digital versjon av standarden merket "ZIP".