Lekeplassutstyr

Standarder for lekeplassutstyr bidrar til sikker lek. De er viktige for alle som eier, drifter, selger eller kontrollerer offentlig tilgjengelig lekeplassutstyr, for eksempel i barnehager, skoler, borettslag eller parker.

Jente klatrer i tau
Foto: Pixabay

Standardene spesifisere sikkerhetskrav for offentlig tilgjengelige lekeplassutstyr og underlag, med tilleggskrav til forskjellig type utstyr. Standardene dekker lekeplassutstyr for alle barn, men med utgangspunkt i at små barn og barn med ulike ferdigheter trenger veiledning og tilsyn.

Samtidig skal de fremme aktiviteter og attraksjoner som gir barn verdifull erfaring de kan bruke til å mestre situasjoner utenfor lekeplassen.

Standardene er beregnet på produsenter, importører og leverandører av lekeplassutstyr og eiere av lekeplasser med utstyr og tilsynsmyndigheter. De er også aktuelle for planleggere, entreprenører, vaktmestere og de som gjør vedlikehold. I tillegg vil standardene være aktuelle for mange andre, for eksempel skole, barnehager og andre innkjøpere og beslutningstakere.

Du finner en liste over aktuelle standarder nederst på denne siden.

Serie av standarder

Standardene for sikkerhet ved lekeplassutstyr består av en rekke standarder for utstyr og underlag. Standardene er utarbeidet av den europeiske standardiseringskomiteen for lekeplassutstyr (CEN/TC 136/SC1 Playground equipment). Norske interessenter kan delta i og påvirke arbeidet gjennom Standard Norge.

Produktkontrolloven og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Sikkerheten ved lekeplassutstyr er omfattet av Lov om produktkontroll og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Standarden er et nyttig hjelpemiddel for å oppfylle forskriftens krav.

Både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet etter produktkontrolloven. DSB for produkters brennbarhet, mekaniske-, fysiske- og termiske egenskaper, mens Miljødirektoratet for kjemiske- og støyende egenskaper ved produkter.

Spørsmål om produktkontrolloven og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr kan rettes til henholdsvis Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet.

Standard Norge kan kontaktes på info@standard.no.

Standardsamling

Se alle produkter

NS-EN 1176-serien

Se alle produkter

NS-EN 1177

Se alle produkter

SN-CEN/TR 16396

Se alle produkter