Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt – NS 3453

NS 3453 fastlegger en kontoplan og angir hvilke kostnader som skal inngå i et prosjekt. Kontoplanen er delt i tre kontonivåer, og kan brukes for alle typer byggeprosjekter.

Standarden er blant annet tilpasset NS 3451 Bygningsdelstabell i tillegg til Finansdepartementets begrepsbruk og krav til kvalitetssikring av offentlig investering.

Enklere økonomirutiner

Standarden kan brukes som et hjelpemiddel for å strukturere økonomiske rutiner i byggeprosjekter, for eksempel til:

  • budsjettering
  • kalkulering
  • prising
  • budsjettoppfølging
  • etterkalkulering
  • bygge- og prosjektregnskap
  • statistikk og nøkkeltall

Målgruppe

Standarden retter seg mot byggeiere og byggherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter og programleverandører.

Relevante standarder

Se alle produkter