Digital prisforespørsel – NS 3459

NS 3459 er en omforent og leverandøruavhengig standard for overføring av data mellom forskjellige programmer for beskrivelse og kalkulasjon, og tilbud basert på poster beskrevet etter NS 3420 eller prosesskoder fra Statens vegvesen og Bane NOR. Dette XML-skjemaet blir ofte omtalt som NS 3459-formatet.

En beskrivelse med NS-basert eller prosessbasert poster sendes digitalt på NS 3459-formatet mellom ulike programsystemer. Overføring av beskrivelser basert på dette XML-skjemaet effektiviserer, og bidrar til kvalitetssikring og digitalisering av hele prosessen knyttet til en prisforespørsel, inklusive tilbudsevalueringen og avregning. Standarden bidrar til å sikre programvare uavhengighet for brukere og slik at oppdragsgiver kan greit stille krav til leveringsformat XML «iht. NS 3459-format».

NS 3459:2023 er oversatt til engelsk.

Det er utviklet et eget XML-skjema for å foreta grunnleggende validering av innholdet i en utvekslingsfil. Dette skjemaet er ikke en del av standarden, men det benyttes i forbindelse med generering av utvekslingsfil (ved eksport / import fra beskrivelses og kalkulasjonsprogrammer). NS 3459-formatet er utviklet i henhold til reglene i NS 3420, slik at utvekslingsfil valideres iht. NS 3420-regler. Eksempel på XML-skjema for NS 3459 er vist her med tidligere utgaver av standarden, se 2012-versjonen av NS 3459.

Det anbefales å benytte gjeldende utgave av NS 3459 som ble fastsatt 2023-05-05. De viktigste endringer i forhold til 2012-utgaven kan du se i forordet i NS 3459:2023.

Har du spørsmål knyttet til standardens innhold og bruk av NS 3459 kan det gjøres ved henvendelse til den programvareleverandøren du planlegger å benytte eller benytter. Alternativt kan du ta kontakt med Merete Fadler i Standard Norge.

Relevante standarder

Se alle produkter