NS 3451 tabell A.2 2019

Tospråklig bygningsdelstabell

Det tekniske innholdet i den tospråklige bygningsdelstabellen i A.2 er tilgjengelig som en xml-basert database. For å få tilgang til dette tilleggsproduktet til NS 3451 må man ha en avtale om utvidet tilgang til bruk av innhold i standarder.

Ønsker du å få utvidet tilgang til innholdet i NS 3451?

Ring oss på 67 83 87 00

Send en epost til salg@standard.no