NS 3420 Databaseutgave (XML) – 2022

2022-utgaven inneholder fagrevisjon av delene F, K, P, PN, SB, SF, SH og SL. Databaseutgaven (XML-format) inneholder alle gyldige deler av NS 3420.

Se egen oversikt over alle gyldige deler av NS 3420 per 1. januar 2022.

Se informasjon om hvem som er leverandører av programvare til databaseversjonen av NS 3420 .

Utgivelsen av NS 3420-database er en komplett NS 3420-standard og betegnes med årstall etter standardens nummer, NS 3420:2022. Enkeltdelene kommer ikke ut årlig. De er betegnet med det årstallet de ble gitt ut, selv om de er en del av et senere utgave av hele NS 3420.

NS 3420-0 Orientering, tabell 1 viser inndeling og gyldige deler i en utgave av NS 3420. Det er denne tabellen som entydig definerer alle gjeldende deler av NS 3420 ved å vise til en utgave av NS 3420 (for eksempel NS 3420:2022).

Databasen som ligger til grunn for dataprogrammene knyttet til NS 3420, nummereres med standardens nummer etterfulgt av utgivelsesåret og et versjonsnummer, for eksempel NS 3420:2019 04.

Er du bruker av NS 3420-databasen kan du ta kontakt med din programvareleverandør som vil gi deg tilgang til siste gyldige versjon. Databasen kan kun benyttes via programvare. Se oversikt over programvare og leverandører, som kan levere NS 3420-databasen.

NS 3420 Databaseutgave (XML-format) 2022 (januar)

2022-utgaven består av 38 enkeltdeler, se tabell som viser inndelingen og gyldige deler i NS 3420:2022.

Følgende endringer er gjort i denne utgaven:

  • Åtte deler er nye eller reviderte av en fagkomité. Det er Grunnarbeider (Del F), Anleggsgartnerarbeider (Del K), Metallarbeider (Del P), Blikkenslagerarbeider (Del PN), Isolering (Del SB), Tetting (Del SF), Passiv brannbeskyttelse (Del SH), Undertak og taktekning (Del SL).
  • Orientering (Del 0), Inndeling, innhold og stikkordliste (Del 2) er oppdatert.
  • Rettelsesblad (AC), som også er innarbeidet i konsoliderte utgaver av delene: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass (Del A), Bygningselementer (Del BE), Miljøsanering, demontering og riving (Del CD), Grunnarbeider – Del 2 (Del G), Montasje- og innredningsarbeider (Del R), Maler- og beleggarbeider (Del T), Installasjoner for elkraft og ekom (Del W).

Informasjon om tidligere utgivelser

NS 3420 Databaseutgave 2020 (des.)

Det kom til en rettelse til del T, som førte til en rettelse i del 0.

NS 3420 Databaseutgave (XML-format) 2019 (des.)


2019-utgaven inneholder fagrevisjon av delene T, U, W, X, BN, BQ og ny del YB.

Det gjort redaksjonelle endringer i alle standardens deler. Det er blant annet innført fast nummerering for y-punkter.

Derfor er alle deler av NS 3420 gitt ut i ny utgave i 2019. Alle rettelsesblad og endringsblad er innarbeidet i 2019-utgaven.

NS 3420 Databaseutgave 2018 (feb.)

2018-utgaven inneholder fagrevisjon av delene 0, 2, CD, CH og CU. Innhold i rettelses- og endringsblader er innarbeidet i databasen.

NS 3420 Databaseutgave 2017 (feb.)

2017-utgaven inneholdt ny fagdel BM - Ventilasjonstekniske systemer og revisjon av delen Z -Drift og vedlikehold.

Rettelsesblad utgitt for delen A og V.

NS 3420 Databaseutgave 2016 (feb.)

2016-utgaven inneholdt fagrevisjon av delene U - Rørinstallasjoner og ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder.

Rettelsesblad utgitt for delen A og endringsblad for R, Y og Z.

NS 3420 Databaseutgave 2015 (sept.)

2015-utgaven inneholdt fagrevisjon av delen T - Maler- og beleggarbeider.

Rettelsesblad utgitt for delene A og C.

NS 3420 Databaseutgave 2014 (sept.)

2014-utgaven inneholdt fagrevisjon av delene 1 - Fellesbestemmelser, BE - Bygningselementer, Q - Tømrerarbeider, D - Drift og vedlikehold.

Rettelsesblad utgitt for delene A og C.

NS 3420 Databaseutgave 2013

2013-utgaven inneholdt fagrevisjon av delene R - Montasje- og innredningsarbeider, T - Maler- og beleggarbeider, og ny del BW - Seksjoner av byggverk.

NS 3420 Databaseutgave 2013-02

Følgende feil er rettet opp i versjon 2013-02: Alle figurer i NS 3420-K er nå plassert inn riktig slik at det vil stemme med innholdet i heftet NS 3420–K:2011. Kode BE3.612x- viste til feil matrise (feil også i papirutgaven). Noen postgrunnlag i BE med bruk av matriser med henvisning til andre eksisterende postgrunnlag i NS 3420 var ikke fullstendig. I matrise RH2:3 Klassifisering – brannmotstand er det nå lagt inn to blanke tegn for å bedre leseforståelsen. EI230-Sa til EI2 30-Sa (som skrives slik i papirutgaven: EI230-Sa)