NS 3420 Utvikling og historikk

NS 3420 ble første gang utgitt i 1976. Den gangen besto standarden av to innbundne bøker (røde med gullskrift) som primært dekket bygg, men også noe anlegg. I tillegg var det en egen standard for rigg og drift av byggeplass (NS 3419). Neste utgave kom i 1986, og var i utforming og innhold svært lik den første utgaven.

I 1999 kom utgave 3 som klart skilte seg fra sine forgjengere ved at standarden nå var delt opp i mange flere deler. Bakgrunnen for dette var at de ulike delenes varierende revisjonsbehov. Dette var i sin tur betinget av det etter hvert store antallet europeiske standarder (NS-EN) som det ble vist til og som presset fram revisjoner av deler av NS 3420 for at denne skulle være oppdatert i forhold til de europeiske standardene. I 1999 ble også NS 3419 inkludert i NS 3420.

I 1984 fikk installasjonsområdet sin tilsvarende standard; NS 3421. I 2003 ble NS 3421 trukket tilbake, og de tekniske fagene ble også innlemmet i NS 3420. I 2008 kom hovedutgave 4 med en ny kodestruktur for å gi bedre plass for nye emner og fagområder.

Forenkling i beskrivelsesarbeidet

Under grupperingen B - Sammensatte elementer og systemer finner du deler som er bygd opp med varianter av postgrunnlag med krav til funksjon for systemer, seksjoner og elementer. Delene er BE – Bygningselementer, BM – Ventilasjonstekniske systemer, BN – Elektrotekniske systemer og BW – Seksjoner av byggverk. Disse bidrar til forenkling i beskrivelsesarbeidet, se eksempel på detaljspesifiserte elementer i NS 3420-BE.

Bedre lesbarhet

For å bedre lesbarheten av poster, er det skiftet fra store til små bokstaver for matrisestikkord og matrisetekst i postgrunnlagene. I tillegg er enhetslinjen flyttet opp, se del 1 i tillegg C. Det vil i noe tid framover oppleves at det er forskjell i postgrunnlag i ulike deler av papirutgaven når det gjelder dette. Forskjellen vil forsvinne etterhvert som fagdelene revideres.

I databasen er alle postgrunnlag oppdatert med små bokstaver.