Standardsamling: Ledelsessystemer for miljø

Med standardsamlingen "Ledelsessystemer for miljø" får du et utvalg anerkjente, internasjonale standarder innenfor NS-EN ISO 14000-familien.

Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. God miljøpolitikk er god økonomisk politikk. Her er alle standardene i 14000-serien nyttige hjelpemidler.

For alle typer virksomheter

Standardene i ISO 14000-familien er generelle. De kan brukes av alle virksomheter, uavhengig av

 • om det er en stor eller liten organisasjon
 • hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester)
 • bransje eller sektor (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet).

Les mer om miljøledelse og ISO 14000-familien

Nettbasert standardsamling inneholder:

 • NS-EN ISO 14001
 • NS-EN ISO 14004
 • NS-EN ISO 14031
 • NS-EN ISO 14040
 • NS-EN ISO 14044
 • NS-EN ISO 14051
 • NS-EN ISO 14063
 • NS-EN ISO 19011

En nettbasert standardsamling vil alltid være oppdatert med de siste, gyldige utgavene av standardene. Nettbaserte standardsamlinger får man tilgang til med et abonnement.

Språk på nettbasert standardsamling

Har du et Basic-abonnement, får du standardene kun på det språket valgt som hovedspråk i abonnementet. Finnes ikke en standard på det språket du har valgt som hovedspråk, får du standarden på det språket den er tilgengelig i (hovedsaklig norsk eller engelsk). Eksempel: Har du norsk som hovedspråk og en av standardene ikke finnes på norsk, får du den engelske versjonen istedet.

Abonnementene Plus, Pro og Software støtter multispråk som betyr at du får begge språkversjoner en standard er tilgjengelig som.

Les mer om tjenestenivå for abonnement

Standardsamling

Se alle produkter