Standardsamling: Ledelsessystemer for miljø

Med standardsamlingen "Ledelsessystemer for miljø" får du et utvalg anerkjente, internasjonale standarder innenfor NS-EN ISO 14000-familien.

Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. God miljøpolitikk er god økonomisk politikk. Her er alle standardene i 14000-serien nyttige hjelpemidler.

For alle typer virksomheter

Standardene i ISO 14000-familien er generelle. De kan brukes av alle virksomheter, uavhengig av:

 • om det er en stor eller liten organisasjon
 • hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester)
 • bransje eller sektor (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet).

Bok eller nettbasert samling

Velg mellom en hendig bok i A5-format med praktisk spiralrygg eller nettbasert standardsamling tilgjengelig med et abonnement. En standardsamling har en gunstig pris opp mot prisen på hver enkelt standard, så det vil derfor fort lønne seg om du skal ha flere standarder innenfor samme familie. Med nettbasert samling er du alltid sikker på å ha siste utgave av standardene, og du har alltid tilgang til samlingen via våre nettsider.

Boken i A5-format inneholder:

 • NS-EN ISO 14001:2015
 • NS-EN ISO 14004:2016
 • NS-EN ISO 14031:2013
 • NS-EN ISO 14063:2020
 • NS-EN ISO 19011:2018

4. utgave erstatter den tidligere samlingen P-768 fra 2016. Endringene fra forrige utgave er: NS-EN ISO 14063 og NS-EN ISO 19011 er publisert i nye og sterkt omarbeidede utgaver.

Nettbasert standardsamling inneholder:

 • NS-EN ISO 14001
 • NS-EN ISO 14004
 • NS-EN ISO 14031
 • NS-EN ISO 14040
 • NS-EN ISO 14044
 • NS-EN ISO 14051
 • NS-EN ISO 14063
 • NS-EN ISO 19011

En nettbasert standardsamling vil alltid være oppdatert med de siste, gyldige utgavene av standardene. Nettbaserte standardsamlinger får man tilgang til med et abonnement.

Les mer om miljøledelse og ISO 14000-familien

Standardsamling

Se alle produkter