Standardsamling: Ledelsessystemer for kvalitet

Med standardsamlingen "Ledelsessystemer for kvalitet" får du et utvalg anerkjente, internasjonale standarder innenfor NS-EN ISO 9000-familien.

Et ledelsessystem for kvalitet viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

For alle typer virksomheter

Standardene i ISO 9000-familien er generelle. De kan brukes av alle virksomheter, uavhengig av

 • om det er en stor eller liten organisasjon
 • hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester)
 • bransje eller sektor (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet).

Les mer om kvalitetsledelse og ISO 9000-familien

Bok eller nettbasert samling

Velg mellom en hendig bok i A5-format med praktisk spiralrygg eller nettbasert standardsamling tilgjengelig med et abonnement. En standardsamling har en gunstig pris opp mot prisen på hver enkelt standard, så det vil derfor fort lønne seg om du skal ha flere standarder innenfor samme familie. Med nettbasert samling er du alltid sikker på å ha siste utgave av standardene, og du har alltid tilgang til samlingen via våre nettsider.

Boken i A5-format inneholder:

 • NS-EN ISO 9000:2015 (norsk)
 • NS-EN ISO 9001:2015 (norsk)
 • SN-ISO/TS 9002:2016 (norsk)
 • NS-EN ISO 9004:2018 (norsk)
 • NS-EN ISO 19011:2018 (norsk)

7. utgave av samlingen erstatter den tidligere samling P-766 fra 2016. Endringene fra forrige utgave er: NS-EN ISO 9004 og NS-EN ISO 19011 er publisert i nye utgaver, NS-ISO 10005 og SN-ISO/TR 10013 er tatt ut, SN-ISO/TS 9002 er lagt til.

Nettbasert standardsamling inneholder:

 • NS-EN ISO 9000
 • NS-EN ISO 9001
 • SN-ISO/TS 9002
 • NS-EN ISO 9004
 • NS-ISO 10005
 • SN-ISO/TR 10013
 • NS-EN ISO 19011

En nettbasert standardsamling vil alltid være oppdatert med de siste, gyldige utgavene av standardene. Nettbaserte standardsamlinger får man tilgang til med et abonnement.

Språk på nettbasert standardsamling

Har du et Basic-abonnement, får du standardene kun på det språket valgt som hovedspråk i abonnementet. Finnes ikke en standard på det språket du har valgt som hovedspråk, får du standarden på det språket den er tilgengelig i (hovedsaklig norsk eller engelsk). Eksempel: Har du norsk som hovedspråk og en av standardene ikke finnes på norsk, får du den engelske versjonen istedet.

Abonnementene Plus, Pro og Software støtter multispråk som betyr at du får begge språkversjoner en standard er tilgjengelig som.

Les mer om tjenestenivå for abonnement

Standardsamling

Se alle produkter