Kunstig intelligens og etikk – SN-ISO/IEC TR 24368

SN-ISO/IEC TR 24368 gir en oversikt over etiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til KI. I tillegg gir denne tekniske rapporten informasjon om prinsipper, prosesser og metoder på dette området.

Kunstig intelligens (KI) gir en mengde fordeler for samfunn, organisasjoner og enkeltpersoner, men KI gir også risiko og usikkerhet. Derfor må fagfolk, forskere, tilsynsmyndigheter og enkeltpersoner være klar over de etiske og samfunnsmessige bekymringene knyttet til KI-systemer og -applikasjoner.

De etiske problemstillingene ved KI spenner vidt. Kilder til etiske og samfunnsmessige bekymringer inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • uautoriserte metoder for innsamling, behandling eller utlevering av personopplysninger
  • anskaffelse og bruk av unøyaktig informasjon
  • ugjennomsiktig maskinlæring, beslutningstaking eller utilstrekkelig dokumentasjon
  • manglende sporbarhet
  • utilstrekkelig forståelse av de sosiale virkningene av teknologien

Kunstig intelligens kan fungere urettferdig om den er trent på ukorrekte data, eller når modellen eller algoritmen ikke er egnet for formålet. Verdiene som er innebygd i algoritmer, samt valget av problemer som KI-systemer og -applikasjoner brukes til å løse, kan bevisst eller ubevisst formes av utviklernes og interessentenes egne verdensbilder og kognitive skjevheter.

SN-ISO/IEC TR 24368 gir informasjon om informasjon om prinsipper, prosesser og metoder som kan brukes for å utrede etiske og samfunnsmessige problemstillinger. Den tekniske rapporten er beregnet på teknologer, tilsynsmyndigheter, interessegrupper og samfunnet generelt, og er ikke ment til å ta til orde for et bestemt sett med verdier.

Dokumentet inneholder i tillegg en oversikt over internasjonale standarder som tar opp spørsmål som oppstår som følge av etiske og samfunnsmessige bekymringer knyttet til kunstig intelligens.

Relevante standarder

Se alle produkter

Seminar om kunstig intelligens

En framtid med kunstig intelligens – kan standarder bidra til pålitelighet? Hvordan sørger vi for en ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens? Det er tema på vårt seminar 15. mai.

Les mer og meld deg på