Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger – Byggblankett 8447

Byggblankett 8447 brukes for å regulere plikter og rettigheter mellom en kommune og en utbygger eller grunneier ved utbygging til gjennomføring av en arealplan (utbyggingsavtale).

Formålet med blanketten er å sørge for at spørsmål som ofte oppstår i forbindelse med utbyggingsavtaler blir tydeliggjort og regulert på en hensiktsmessig måte. Blanketten er et nyttig hjelpemiddel for kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler.

Tilgang til blanketten

Selve blanketten er interaktiv og kan legges til i et abonnement på standard.no. Med abonnement har man alltid blanketten tilgjengelig og flere i samme virksomhet kan ha tilgang. Er du allerede abonnementskunde, kan du kjøpe og legge til blanketten lenger ned på denne siden.

Har dere ikke en avtale om abonnement på standard.no kan dere ta kontakt med vår salgsavdeling på salg@standard.no for å sette opp dette.

Les mer om abonnement

Støttedokument tilgjengelig i blanketten

I eBlanketten er det lenket til en fullversjon av blanketten i PDF-format. Denne er ment som et støttedokument ved forhandlinger og i utfyllingen av eBlanketten for å se hva den inneholder og hvilke valg som er mulig.

Interaktiv utfylling

Komiteen har falt på valget av en interaktiv blankett fremfor en standardkontrakt (NS), fordi en blankett i mye større grad dekker behov for fleksibilitet og tilpasning mellom partene. Blanketten legger til rette for at partene kan velge regulering i utbyggingsavtalen med utgangspunkt i hva de har behov for knyttet til det konkrete tilfellet.

Byggblankett 8447 fylles ut interaktivt i vårt nettbaserte eBlankett-system. Du kan lagre blanketter slik at du kan redigere og gjenbruke dem, og du kan organisere blankettene dine i prosjekter.

Les mer om eBlanketter

Bakgrunnen for byggblankett 8447

Inngåelse av utbyggingsavtaler skal skje innenfor de rettslige rammer lovgivning og rettspraksis utgjør, og uten å komme i konflikt med den politiske skjønnsutøvelsen og myndighet som er lagt til kommunene etter plan- og bygningsloven. Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner, og byggblankett 8447 er ment å være et felles rammeverk som gir grunnlag for diskusjon og forhandlinger med utbyggere og entreprenører. Blanketten tar ikke sikte på å avklare de mange rettslige spørsmål som kan oppstå ved bruk av utbyggingsavtaler, avtalepartene må selv vurdere og anvende relevante lover og forskrifter.

Komiteen

Blanketten er utarbeidet av komiteen SN/K 367 Utbyggingsavtale med medlemmer fra følgende virksomheter:

 • Asker kommune
 • Boligprodusentenes Forening
 • CMS Kluge Advokatfirma
 • Entra ASA
 • Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg (EBA)
 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • KS
 • Moss kommune
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Kommunalteknisk Forening
 • Oslo kommune

Relevante produkter

Se alle produkter

Kurs i Byggblankett 8447

Dette halvdagskurset går gjennom blanketten «punkt for punkt» og vil være nyttig for blant annet kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler.

Les mer og meld deg på