Overtakelse av bygg og anlegg – NS 8430

Bygg- og anleggsovertakelser kan fort bli kompliserte og sammensatte, med store konsekvenser ved feilsteg. NS 8430 inneholder regler for prosedyrene ved overtakelse av bygg og anlegg både i forbruker- og næringsforhold.

Det er lagt stor vekt på å utarbeide praktiske blanketter til standarden, og dette har resultert i følgende dokumenter:

  • Byggblankett 8430 A: Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold
  • Byggblankett 8430 B: Mangelliste - Næringsforhold
  • Byggblankett 8430 C: Innkallingsbrev - Forbrukerforhold
  • Byggblankett 8430 D: Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold
  • Byggblankett 8430 E: Mangelliste - Forbrukerforhold

Blankettene hjelper med å forebygge potensielt dyre feil og overseelser i overtakelsesprosessen.

Alle blankettene er tilgjengelige både elektronisk og på papir. De elektroniske versjonene er samkjørt med ”Nasjonal database for byggkvalitet”, slik at det på frivillig grunnlag er mulig å registrere opplysninger i databasen.

Bredt sammensatt komité

NS 8430 med tilhørende blanketter er utarbeidet av en bredt sammensatt komité som har bestått av representanter fra blant annet Boligprodusentenes Forening, Arkitektbedriftene i Norge, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Forbrukerrådet, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening og Statsbygg.

Byggblanketten er tilgjengelig gjennom eBlanketter; vårt webbaserte system der du enkelt kan fylle ut de blankettene du ønsker på nettet, uten å måtte printe ut og skrive for hånd.

Aktuell standardsamling

Juridiske standarder for bygg og anlegg er en praktisk standardsamling som er et av våre mest populære produkter. Samlingen inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter (trykket utgave) for bygg og anlegg.

NS 8430

Se alle produkter

Byggblanketter tilknyttet NS 8430

Se alle produkter