Rengjøring med mopp

Kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester – NS 8431

Standarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved levering av renholdstjenester mellom en oppdragsgiver og en leverandør.

Med denne standarden som grunnlag er man sikker på å få en tjeneste som tilfredsstiller dagens lovpålagte og øvrige krav til et profesjonelt samarbeid.

NS 8431 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (leverandøren) påtar seg å levere renholdstjenester og renholdsrelaterte serviceoppgaver i en angitt periode for den andre parten (oppdragsgiveren).

Standarden kan også brukes i kontraktsforhold der én part (underleverandøren) påtar seg en del av den leveransen som leverandøren har påtatt seg. 

Blankett 8431

Det er i tillegg til standarden utarbeidet en ferdig blankett som kan brukes ved kontraktsinngåelse basert på standarden. 

Sist oppdatert: 2022-02-17

NS 8431:2015

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 192,00 (eks. mva)

Kontrakt om levering av fast renhold

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang