Håndbok: Praktisk veiledning for implementering av ledelsessystemer for IT-tjenester

ISO har laget en håndbok for hvordan du administrerer IT-tjenester i dagens dynamiske servicemiljø ved å bruke ISO/IEC 20000-1:2018. I tillegg beskriver den også hvordan man innlemmer populære ledelsessystemer, metoder for serviceledelse og ytterligere standarder som ISO 9001, ISO/IEC 27001 og ISO 31000.

Tjenestevirksomheter eksisterer for å gi sine kunder immaterielle fordeler som å tilby fasiliteter eller råd. Kanskje i enda større grad enn ved fysiske varer, avhenger suksess i servicesektoren av å forstå og oppfylle kundenes forventninger. Men i en digital verden endres disse forventningene raskt.

Håndboken er delt i tre deler

Del 1 er den praktiske veiledningen for implementering av ISO/IEC 20000-1. Den beskriver hvordan du i praksis implementerer kravene i standarden, basert på hva du allerede har på plass.

Den beskriver også hvordan du bruker ISO/IEC 20000-1 med for eksempel Agile, Lean, and Development and Operations (DevOps). Videre dekker den nye teknologier som tjenestene dine kan være basert på, for eksempel Cloud, Internet of Things (IoT) og programvaredefinerte teknologier, og hvordan du håndterer dette.

Del 2 går utover kravene i standarden og beskriver hvordan du målbart kan forbedre dine prosesser for serviceledelse og organisatorisk modenhet for å oppnå mer verdifulle tjenester av høyere kvalitet.

Del 2 ser også på aspekter ved prosessmodning og aspekter som har innflytelse på vellykket servicestyring, for eksempel individuell motivasjon, holdning og kunnskap samt organisasjonens kultur, struktur og kommunikasjon.

Del 3 gir veiledning om bruk av andre standarder og rammeverk i kombinasjon med ISO/IEC 20000-serien. Den dekker kvalitetsledelse (ISO 9001), informasjonssikkerhet (ISO/IEC 27001), kontinuitetsledelse (ISO 22301), risikostyring (ISO 31000), IT-styring (ISO/IEC 38500), prosjektledelse og rammeverk som ikke er ISO.

Håndbok

Se alle produkter