ISO/IEC 20000-serien for tjenesteledelse

ISO/IEC 20000-serien tar utgangspunkt i ISO/IEC 20000-1 som tar for seg krav til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for tjenester. De andre delene i serien omhandler veiledninger, eksempler, krav til spesifikke bransjer og integrering med andre ledelsessystemer.

Jente som sitter med en laptop blant servere
Foto: GettyImages

Et ledelsessystem for tjenester hjelper organisasjoner å forbedre effektiviteten, optimalisere bruk av teknologi og redusere kostnader. ISO/IEC 20000-serien er en internasjonal beste praksis for et effektivt ledelsessystem for tjenester.

ISO/IEC 20000-1 er ideell for alle tjenesteleverandører som ønsker å sikre kvaliteten på tjenestene de leverer. Det brukes ofte til IT-tjenester, fasilitetsstyring og forretningstjenester for å sikre effektive og fleksible tjenester i dagens endrede tjenesteleveringsmiljø.

ISO/IEC 20000-serien består av følgende deler:

 • NS ISO/IEC 20000-1 Informasjonsteknologi - Tjenesteledelse - Del 1: Krav til ledelsessystemer for tjenester
 • NS ISO/IEC 20000-2 Informasjonsteknologi - Tjenesteledelse - Del 2: Veiledning i anvendelse av ledelsessystemer for tjenester
 • NS ISO/IEC 20000-3 Informasjonsteknologi - Tjenesteledelse - Del 3: Veiledning i anvendelsesområdet for og anvendeligheten av ISO/IEC 20000-1
 • SN-ISO/IEC TR 20000-4 Informasjonsteknologi - Serviceledelse - Del 4: Prosessreferansemodell
 • ISO/IEC TS 20000-5 Informasjonsteknologi - Serviceledelse - Del 5: Eksempel på plan for implementeringen av ISO/IEC 20000-1
 • ISO/IEC 20000-6 Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems
 • SN ISO/IEC TR 20000-7 Informasjonsteknologi - Tjenesteledelse - Del 7: Veiledning om hvordan NS-ISO/IEC 20000-1:2018 integreres og stemmer overens med NS-ISO 9001:2015 og NS-ISO/IEC 27001:2013
 • SN-ISO/IEC TR 20000-9 Informasjonsteknologi - Serviceledelse - Del 9: Veiledning for anvendelse av NS-ISO/IEC 20000-1 for skytjenester
 • NS-ISO/IEC 20000-10 Informasjonsteknologi - Tjenesteledelse - Del 10: Begreper og terminologi
 • ISO/IEC TS 20000-11 Information technology - Service management - Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: ITIL®
 • ISO/IEC TR 20000-12 Information technology - Service management - Part 12: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: CMMI-SVC

Håndbok med praktisk veiledning for implementering av ledelsessystemer for IT-tjenester

ISO har laget en håndbok, ISO/IEC 20000 Guide, for hvordan du administrerer IT-tjenester i dagens dynamiske servicemiljø ved å bruke ISO/IEC 20000-1. I tillegg beskriver den også hvordan man innlemmer populære ledelsessystemer, metoder for serviceledelse og ytterligere standarder som ISO 9001, ISO/IEC 27001 og ISO 31000.

Les mer om håndboken

Relevante standarder

Se alle produkter

Håndbok

Se alle produkter