Intelligente transportsystemer

buss og biltrafikk på motorveien ved Lysaker stasjon
Foto: Standard Norge

På transport- og veisysteminformatikksiden er standardene viktige for alt fra kollektivtransport, utrykningstransport, automatisk kjøretøyidentifisering, elektronisk avgiftsinnkreving, flåtestyring, veitrafikkdata og sikkerhet.

Standardiseringsarbeidet er knyttet til arbeidet i den nasjonale standardiseringskomiteen SN/K 175 Intelligente transportsystemer. Komiteen følger og gir innspill til arbeidet i CEN- og ISO-komiteer, og Norge er aktivt med i flere europeiske og internasjonale prosjekter.

Standardene blir bl.a. brukt i applikasjoner som er kompatible med Nasjonal Vegdatabank (NVDB) – en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i forvaltningen av Norges veier.

Les også om:

 

Relevante standarder

Se alle produkter