Geografiske informasjonssystemer

Grønt verdenskart på blå bakgrunn
Foto: Pixabay

Geografiske tjenester er viktige for infrastrukturen vår. Standardene er nødvendige for å laste opp data og inngår i den europeiske infrastrukturen, som ivaretas gjennom INSPIRE-direktivet i EU.

Standardisering er en integrert del i "Lov om infrastruktur for geografiske informasjon" (Geodataloven), som ble iverksatt høsten 2010. Standardene danner fundamentet i nettjenestene, for dokumentasjon om data og tjenester, og sikrer kvalitet på tjenestene. Standardene er derfor også viktige for alle parter i Norge Digitalt, som er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å framskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Norsk kompetanse viktig internasjonalt

Norge har en tradisjon og forhistorie med å utvikle standarder på nasjonalt nivå. Vi har vært opptatt av å flytte vår kompetanse til det internasjonale nivået, og få videreføre og videreutvikle denne erfaringen i det europeiske og internasjonale arbeidet.

Sekretariatet for ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics var fram til utgangen av 2016 lagt til Standard Norge, men fra 2017 er det overtatt av vår svenske søsterorganisasjon SIS.

Nasjonalt er standardiseringsarbeidet knyttet til den norske standardiseringskomiteen SN/K 176 – Geografiske informasjonssystemer som følger arbeidet som skjer i ISO/TC 211.

Relevante standarder

Se alle produkter