Flerfelts motorvei
Trafikknutepunktet Lysaker (foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Intelligente transportsystemer

På transport- og veisysteminformatikksiden er standardene viktige for alt fra kollektivtransport, utrykningstransport, automatisk kjøretøyidentifisering, elektronisk avgiftsinnkreving, flåtestyring, veitrafikkdata og sikkerhet.

Standardiseringsarbeidet er knyttet til arbeidet i den nasjonale standardiseringskomiteen SN/K 175 Intelligente transportsystemer. Komiteen følger og gir innspill til arbeidet i CEN- og ISO-komiteer, og Norge er aktivt med i flere europeiske og internasjonale prosjekter.

Standardene blir bl.a. brukt i applikasjoner som er kompatible med Nasjonal Vegdatabank (NVDB) som er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i forvaltningen av Norges veier.

Kontaktperson

Bjørn Brunstad
Prosjektleder
934 41 502 / bbr@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 16 650,00 (eks. mva)

Intelligente transportsystemer — Geografiske datafiler (GDF) — GDF5.0 (ISO 14825:2011)

SpråkEngelskUtgave: 2011-07 (2011-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang