Hånddesinfeksjon og standarder

Med utallige produkter, merker, lukter og konsistenser er det lett å bli usikker på hvilken håndsprit du bør velge. Det finnes standarder for hånddesinfeksjon som gjør at du kan være sikker på at den beskytter mot både bakterier og virus.

Håndsprit og munnbind
Foto: Pexels

Norske myndigheter følger europeiske standarder for hånddesinfeksjon. Alle godkjente europeiske standarder er gjort gjeldende i Norge av Standard Norge og fastsatt som Norsk Standard (NS). For å få tillatelse til å selge desinfeksjonsprodukter i Norge, må produsentene kunne dokumentere at produktet er testet i henhold til og innfrir kravene til biocidforskriften. Standardene for hånddesinfeksjon er en dokumentasjon på framgangsmåte for testing av et produkt.

Tre standarder

Standardene for kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika er delt inn i tre anvendelsesområder: humanmedisin, veterinærmedisin og standarder for mat, industri, husholdning og offentlige anlegg.

De tre standardene som gjelder for hånddesinfeksjonsmidler i Norge er:

  • NS-EN 1500 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk hånddesinfeksjon - Prøvingsmetoder og krav (fase 2 / trinn 2)
  • NS-EN 14885 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Bruk av europeiske standarder for desinfeksjonsmidler og antiseptika
  • NS-EN 14476 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av virusaktivitet på det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)


NS-EN 14885 gir en god oversikt over alle standarder innen kjemiske desinfeksjonsmidler, og den eneste av disse tre standardene som har tester spesifikt for virus, er standarden NS-EN 14476.

Mange produkter på det norske markedet følger ulike standarder. For å kunne selges i Norge må produktene, som alkoholbasert hånddesinfeksjon, tilfredsstille kravene i biocidforskriften, og de må kunne vise dokumentert effekt for eksempel ved å vise til at de er testet etter NS-EN-1500. Produkter som ikke er testet eller innfrir kravene til en gitt standard, kan likevel oppfylle kravene i regelverket, som gjør de til tilfredsstillende og trygge produkter. For eksempel har alkoholbaserte desinfeksjonsmidler hvor alkoholkonsentrasjonen er over 70 prosent dokumentert effekt mot virus, selv om den ikke er testet etter en standard. Det finnes også hånddesinfeksjonsmidler med andre virkestoffer enn alkohol på markedet.

Utviklet av Europas fremste eksperter

Norske standarder er utviklet av noen av Europas fremste eksperter og er de viktigste og beste retningslinjene vi har å forholde oss til. Standardene er viktige verktøy for produsentene, skal sikre trygghet for forbrukerne og hjelpe deg å velge riktig kvalitet.