Ord og uttrykk i laks- og ørretproduksjon – NS 9417

Standarden bør brukes av myndigheter, leverandører og alle aktører i verdikjeden som har nytte av sammenliknbare data og konsistent terminologi uansett oppdrettsart.

Fiskestim
Foto: Unsplash

Presise beskrivelser er nødvendig for all omsetning av varer og tjenester. Enhetlig terminologi reduserer muligheter for feiltolkninger og effektiviserer kommunikasjonen i hele verdikjeden.

Standarden NS 9417 Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon er utviklet etter innspill fra Sjømat Norge (tidligere FHL). Standarden gir sentrale definisjoner i havbrukskjeden (terminologi), beregninger, omregninger og beskriver utvalgte metoder for målinger som dokumenterer produksjon i faser som klekkeri, settefisk, matfisk, slakteri, tilvirking og transport. Fiskefôr og økonomi er også inkludert i standarden. NS 9417 danner basis for konsistent dataregistrering i ulike anlegg og bruk av terminologi gjennom verdikjeden.

 

Relevante standarder

Se alle produkter