Krav til landbaserte akvakulturanlegg – NS 9416

Denne standarden bør brukes av oppdrettere, utstyrsprodusenter og myndigheter som er involvert i arbeid med landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

En person sjekker laksebasseng og tar notater
Foto: iStock

Standarden kan benyttes ved bygging av nye oppdrettskar eller for utvidelse og ombygging av eksisterende anlegg. 

Fiskeridirektoratets rapport ”Smoltoffensiven 2007” og Rømmingskommisjonens anbefaling om standardisering av settefiskanlegg var utgangspunktet for en Norsk Standard for landbaserte produksjonsanlegg.

Landbaserte produksjonsanlegg brukes mest til settefisk. Rømming kan skyldes løsninger som ikke er tilpasset den bruk og de belastninger de er utsatt for. Standarden NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad reduserer faren for rømming av fisk uansett fiskeart og -størrelse.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Lær deg kravene i NS 9416 for å kunne utføre risikoanalyse og prosjektering samt utarbeide brukerhåndbok og produktdatablad, i tillegg til utførelse og drift. Kurset passer for oppdrettere, prosjekterende foretak og utførende foretak.

Les mer og meld deg på