Flytende akvakulturanlegg – NS 9415

Denne standarden har som mål å forebygge rømming av fisk, og gir grunnleggende krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegget.

Merder til fiskeoppdrett
Foto: Norges sjømatråd

NS 9415 Flytende akvakulturanlegg – Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk definerer krav til:

  • Lokalitetsundersøkelse (kartlegging av forhold, f.eks. strøm, bølger eller bunn, der anlegget skal etableres)
  • Prosjektering, utførelse og bruk (overordnede krav)
  • Materialer
  • Samvirke mellom komponenter
  • Laster, lastvirkning og påvisning av kapasitet
  • Hovedkomponenter (innhegning, flyter, flåte og forankring)
  • Ekstrautstyr (utstyr som ikke er hovedkomponent, men der svikt kan medføre fare for rømming av fisk)
  • Brukerhåndbok (herunder krav til ettersyn og vedlikehold)

NS 9415 vil være grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndighetsorganer, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og ikke minst eiere av akvakulturanlegg. Standarden kan også brukes ved eksport av varer og tjenester til akvakulturanlegg.

Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av fisk, er ikke omfattet av standarden. Standarden angir heller ikke krav til arbeidsmiljø, fiskehelse, elektriske installasjoner og brannsikring av flytende akvakulturanlegg.

NS 9415 og NYTEK22  

NYTEK22-forskriften om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag, henviser til NS 9415 og standardens løsninger for oppfyllelse av forskriftskrav til lokalitetsundersøkelse, akvakulturanlegg, hovedkomponenter og ekstrautstyr. 

NS 9415:2021 er oversatt til engelsk.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 9415 Flytende akvakulturanlegg

Lær hvilke krav som stilles i NS 9415 Flytende akvakulturanlegg og hvordan dette er hjemlet mot NYTEK23. Kurset passer både for oppdrettere og produsenter og leverandører av utstyr til havbruksnæringen.

Les mer og meld deg på