NS-EN 1996 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner

Eurokode 6 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i uarmert, armert, spennarmert og randforsterket murverk. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1996 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Eurokode 6 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i uarmert, armert, spennarmert og randforsterket murverk. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1996 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Eurokode 6 gir krav til konstruksjoners kapasitet, brukbarhet og bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt. Utførelse dekkes i den grad det er nødvendig for å angi kvalitet av bygningsmaterialer og produkter, og standarden for håndverksmessig utførelse på byggeplassen som er nødvendig for å overholde forutsetningene i prosjekteringen.

NS-EN 1996 har følgende deler:

  • 1-1: Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner
  • 1-2: Brannteknisk dimensjonering
  • 2: Valg av materialer og utførelse av murverk
  • 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerte murkonstruksjoner

NS-EN 1996 brukes sammen med:

  • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
  • NS-EN 1991 Eurokode1: Laster på konstruksjoner
  • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for murkonstruksjoner
  • NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering
  • NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
  • Andre aktuelle standarder

Andre standarder

Figuren under viser hierarkiet av standarder som benyttes for å oppfylle myndighetenes krav til sikkerhet for murkonstruksjoner.

Relevante standarder

Se alle produkter