Stegvis implementering av energiledelsessystem – ISO 50005

NS-EN ISO 50005 gir praktisk veiledning i å gjennomføre en stegvis iverksettelse av et energiledelsessystem (EnMS). Standarden gir kostnadsbesparelser på kort sikt samtidig som den danner grunnlag for å oppfylle kravene i NS-EN ISO 50001.

En gruppe mennesker som har møte i et rom hvor området utenfor er sparsomt belyst
Foto: iStock

Standarden er beregnet på at SMB skal kunne ta i bruk og forbedre framgangsmåter for energiledelse ved å følge en systematisk metode, der innsatsen er tilpasset deres ressurser og kontekst. Dette gir kontinuerlig forbedring av energiytelsen.

En godt planlagt stegvis iverksettelse av et EnMS kan redusere kostnader og bruk av andre ressurser. Samtidig som det sikres suksess på kort sikt, dannes grunnlaget for videre utvikling, og om ønskelig, en sertifisering i NS-EN ISO 50001.

Metoden har tolv steg

Standarden forklarer en metode for stegvis iverksettelse ved bruk av tolv kjerneelementer basert på NS-EN ISO 50001:2018. Det er fire modenhetsnivåer for hvert element.

 1. Organisasjonens kontekst
 2. Lederskap
 3. Ressurser
 4. Energikartlegging
 5. Energiytelsesindikatorer og basislinjer for energi
 6. Mål, energidelmål og handlingsplaner
 7. Kompetanse og bevissthet
 8. Drift og vedlikehold
 9. Anskaffelse og utforming
 10. Prosess for kommunikasjon og kontroll av dokumentert informasjon
 11. Overvåking, måling, analyse og evaluering av energiytelse
 12. Ledelsens gjennomgåelse og forbedring

Fordeler ved stegvis iverksettelse

Den stegvise iverksettelsen beskrevet gir en fleksibilitet som gjør det mulig for en organisasjon å:

 • bestemme omfanget og hastigheten for iverksettelsen av sitt EnMS, slik at den tilpasses tilgjengelige ressurser og organisasjonens behov
 • bestemme hvilke elementer den skal ta sikte på, og et eller flere ønskede modenhetsnivåer
 • begynne med områder som viser seg å ha det største potensialet for forbedring av energiytelse, foravkastning på investering eller for samordning med nå værende driftspraksis
 • stimulere en positiv kultur når det gjelder miljøledelse
 • gi enkle og/eller lavkostnads forbedringer av energiytelse og tilhørende energikostnadsbesparelser,reduserte utslipp og andre fordeler
 • oppnå suksess på et tidlig stadium for å øke troverdigheten, og dermed sikre forpliktelse og støtte til ytterligere utvikling av EnMS
 • bygge et sterkt fundament for å utvide et eksisterende EnMS slik at det oppfyller kravene i NS-EN ISO 50001

Standarden er laget for SMB og er tilgjengelig både på engelsk og norsk.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS-EN ISO 50001 Energiledelse

Kurset gir deg en innføring i kravene i standarden slik at du kan utvikle, drifte og/eller vedlikeholde et ledelsessystem for energiledelse for å jobbe målrettet og systematisk med energieffektivisering.

Les mer og meld deg på