Implementering av ISO 50001 med ISO 50004

NS-ISO 50004 gir praktiske retningslinjer og eksempler for å etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre et energiledelsessystem (EnMS) i samsvar med den systematiske metoden i NS-EN ISO 50001:2018.

I dagens globale økonomi er det viktig å kontrollere kostnadene og opprettholde konkurranseevnen. Bedrifter som utnytter energistyringssystemene på de mest kostnadseffektive måtene vil redusere driftsutgifter og få hjelp med å kontrollere kostnaden.

NS-ISO 50004 skal støtte virksomheten med en systematisk tilnærming til energiledelse for å oppnå kontinuerlig forbedring av energiytelsen. Standarden er et brukervennlig sett med verktøy hjelper organisasjoner med å identifisere, spore, rapportere og handle på alle energiforbedringsinitiativer. Standarden er spesielt tiltenkt de som har liten erfaring med energiledelse.

Standarden gjelder for organisasjoner med ulike nivåer av erfaring med energiledelse og energiledelsessystem (EnMS). Supplert med praktiske hjelpebokser utformet for å gi brukeren ideer, eksempler og strategier for implementering av et EnMS, forventes standarden å være til nytte for alle organisasjoner som implementerer et energiledelsessystem basert på NS-EN ISO 50001.

NS-ISO 50004

Se alle produkter

NS-EN ISO 50001

Se alle produkter

Kurs i NS-EN ISO 50001 Energiledelse

Kurset gir deg en innføring i kravene i standarden slik at du kan utvikle, drifte og/eller vedlikeholde et ledelsessystem for energiledelse for å jobbe målrettet og systematisk med energieffektivisering.

Les mer og meld deg på