Du kan selv regne ut hvor mange kilowattimer det er i vedsekken du har kjøpt

I Norsk Standard for ved er det tatt inn en metode for å beregne energimengden i fyringsveden. Vår prosjektleder Ståle Prehn-Sletten viser deg hvordan du kommer fram til svaret.

Ståle Prehn-Sletten ved regnestykke på tavle
Foto: Standard Norge

Norsk Standard for ved til brensel, NS 4414 kan brukes av både produsenter og forbrukere, og ett av målene er at den skal bidra til en effektiv handel og god forståelse mellom selger og kjøper. Standarden kom i ny utgave i 2021.

– Siden forrige utgave som kom ut i 1997, har energiforbruk fått mer oppmerksomhet. Derfor har det vært et ønske i bransjen om å kunne omsette ved etter energimengde, forklarer prosjektleder i Standard Norge, Ståle Prehn-Sletten.

Unsplash
VARMER: Veden varmer, men hvor mye? Det kommer an på bl.a fuktinnhold og hvor gammel ovnen din er. Foto: Unsplash

Slik gjør du det

For å beregne energimengden i sekken du har kjøpt, må du vite hvor mye den veier. Dersom du har en 30 liters sekk med bjørkeved, veier den 11 kilo. (Standarden har en tabell for vekt på ulike typer ved.)

Formelen er slik:

Qp,net,ar = Qp,net,d - (0,06 x (100 x U) / (100 + U))

der

  • Qp,net,ar er total energimengde (fyringsved konstant trykk) som mottatt i kWh/kg;
  • Qp,net,d er total energimengde (fyringsved konstant trykk) i tørr masse fyringsved 0 prosent fuktighet i kWh/kg;
  • U er vekten av vann dividert med vekten av tørr masse fyringsved 0 prosent fuktighet.


Fyringsved med 0 prosent fuktighet har typisk energimengde 5,32 kwh/kg. Veden i vårt eksempel har fuktighetsgrad 20 prosent, og vårt regnestykke blir da:

Qp,net,ar = 5,32 - (0,06 x (100 x 20) / (100 + 20)) = 4,32 kWh/kg

Standard Norge
SVARET: 11 kilo ved gir 47,52 kWh.

– Vi har regnet ut energien per kilo. Sekken med 30 liter ved veier 11 kilo. Det gir 47,52 kWh, sier Ståle og setter to streker under svaret.

Kommer an på ovnen

Svaret vi fikk i regnestykket, er energien som ligger i veden.

– Men hva du utnytter av denne energien, kommer an på ovnen din, påpeker Prehn-Sletten.

En moderne vedovn (produsert mellom 1998 og 2016) utnytter cirka 75 prosent av energimengden. Mens vedovner produsert senere, kan utnytte rundt 80 prosent av total energimengde. Eldre ovner (produsert før 1998) vil utnytte cirka 60–65 prosent. Åpne ildsteder utnytter bare rundt 15 prosent.

Les mer om Norsk Standard for ved til brensel