Norsk Standard for ved – NS 4414

Denne standarden skal sørge for entydige og klare prinsipper for klassifisering og merking av fyringsved til brensel.

Standarden NS 4414 Ved til brensel ble revidert i 2021. Den kan brukes av både produsenter og forbrukere og vil bidra til en effektiv handel og god forståelse mellom selger og kjøper.

Standarden gir produsenter og forbrukere mulighet til å beregne energimengden i fyringsved, den sikrer produktkvalitet på veden og god produktinformasjon.

Standarden gir krav til klassifisering, pakking, emballering og merking av veden. Fyringsved skal deles inn i fire klasser: Bjørk klasse ekstra, Klasse 1, 2 og 3, hvor blant annet fuktighet er et kriterium. Klasse 2 og 3 kan ha inntil 23 prosent fuktighet, mens ved i klasse 1 og bjørk klasse ekstra må ha 20 prosent eller lavere fuktighet.

De viktigste endringene

De viktigste endringene siden forrige utgave i 1997 er:

  • Kvalitetsklassene for fyringsved tillater flere vedlengder
  • Det stilles krav til informasjon om kvalitetsklasse og opprinnelsesland ved omsetning av fyringsved etter denne standarden
  • Det åpnes for omsetning av fyringsved etter energiinnhold
  • Det er gitt informasjon om hvordan energiinnhold i fyringsved kan regnes ut på grunnlag av vekt og fuktighet
  • Det bør følge med en varedeklarasjon med opplysninger om fyringsveden. Eksempel på en varedeklarasjon ligger i standarden.

Det er en arbeidsgruppe under Standard Norges komité for bioenergi som har utviklet standarden. Medlemmene kommer fra Norsk Ved, NIBIO og Norsk Varme.