Tilleggsfiler til SN-NSPEK 3031

I SN-NSPEK 3031 Bygningers energiytelse - Beregning av energibehov og energiforsyning er det vist til diverse tilleggsfiler. Her kan du finne informasjon om hvordan du får tak i disse. Dette gjelder også tidligere utgaver (SN/TS 3031 eller NS 3031).

Timesverdier - Belysning

Timesverdier - Personer

Timesverdier - Teknisk utstyr

Timesverdier - Varmtvann

Du kan også laste ned en fil som gir klimadata fordel på alle kommuner i Norge. 

Dimensjonerende døgn sommer og vinter (i alle norske kommuner), oppdatert per november 2023

Lastes ned i nettbutikken

Alle filene det henvises til her vil være tilgjengelig i nettbutikken i forbindelse med kjøp av standarden/doumentet. De er tilgjengelige i en egen fil merket "Zip". Dersom du har kjøpt standarden/dokumentet på papir, må du ta kontakt med oss på suppoert@standard.no for å få tak i de respektive filene.