Tilleggsfiler til 3031 og 3032

Dersom du har kjøpt SN/NSPEK 3031 Bygningers energiytelse - Beregning av energibehov og energiforsyning (eller tidligere utgaver av SN/TS 3031 eller NS 3031) og er på jakt etter tilleggsfilene det henvises til, vil du finne lenker her:

Fila Dimensjonerende døgn gir klimadata fordelt på alle kommuner i Norge.

Eldre utgaver av tilleggsfilene

 

Klimadata dimensjonerende sommer og vinter publiseres medio 2024