NEK 700 – Installasjon av ekom-anlegg

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er en viktig del i samfunnets infrastruktur. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetens side. Kvalitet, pålitelighet og oppetid er samfunnskritisk, og alle deler av samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer.

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg og utendørsområder. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravene til kvalitet ivaretas i alle deler av infrastrukturen.

NEK 700-serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt til norsk og gitt veiledninger for norske forhold av Norsk Elektroteknisk Komité NK 25/205/215 «Sammenkobling av IT-utstyr».

NEK 700-serien består av:

  • NEK 701 Felles kablingssystemer (bygger på NEK EN 50173-serien)
  • NEK 702 Installasjon av kabling (bygger på NEK EN 50174-serien, samt NEK EN 50700 og NEK EN 50310)
  • NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre (bygger på NEK EN 50600-serien)

Sistnevnte er ikke oversatt til norsk, men foreligger som en samling i engelsk versjon.

NEK 700-serien inneholder alle standardene slik de forelå hos NEK 1. juni 2020. Standardene kan benyttes som henvisningsgrunnlag i samsvar med myndighetenes (Nkom sine) forskrifter, og NEK 702 refereres til i Elsikkerhetsforskriften (Ekomloven).

NEK 700-serien må også sees i sammenheng med andre relevante standarder på tilgrensende fagområder, f.eks. NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett og NEK TR 750: Fiberoptisk aksess til bruker.

NEK 700 – Informasjonsteknologi er utviklet av standardiseringskomiteen NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr.

NEK 701 Felles kablingssystemer

NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer er en standardsamling for planlegging av universell kablingsstruktur for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer (ekomnett) i forskjellige typer bygninger. Standardene spesifiserer strukturer, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting.

NEK 702 Installasjon av kabling

NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling er en norm skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger. Normen beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser.

NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre

NEK 703 Informasjonsteknologi – Anlegg og infrastruktur i datasentre, er en standardsamling for planlegging av modulære, skalerbare og fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet. Standarden beskriver også krav til energieffektivitet, sikkerhet, Key Performance Indicators, osv.

Relevante standarder

Se alle produkter