NEK 900:2014

NEK 900 er en normsamling om elektriske jernbaner hvor det sentrale emnet er kontaktledning for togframføring. Samlingen behandler blant annet: Elsikkerhet, jording og returkrets for slike systemer.

NEK 900 er en samling av relevante europanormer innen ovennevnte felt; NEK EN 50119- og 50122-serien. Samlingen er et sentralt henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske forsyningsanlegg, fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Behov for rådgivere, installatører og leverandører

Det foreligger planer om omfattende investeringer i infrastrukturen for norsk jernbane de nærmeste år. Det forutsettes en aktiv leverandørindustri som evner å imøtekomme kravene som stilles fra utbyggerne. Blant disse vil være krav om prosjektering, utførelse og drift av kontaktledningsanlegg i samsvar med anerkjent nasjonal og internasjonal praksis. NEK 900 er i sin helhet bygd på anerkjente europeiske normer innen området.

De planlagte investeringene gjør sektoren til en interessant arena for rådgivende ingeniører, el-entreprenører og leverandørindustrien. Normsamlingen bør derfor være aktuell for de nevnte aktørene, samt relevante utdanningsinstitusjoner, myndigheter og infrastrukturforvaltere.

Hvilke andre normsamlinger kan være relevant for deg?

Behovet for normsamlinger eller enkeltnormer avhenger av hvilket område du arbeider innen. For et flertall av virksomhetene vil normsamlingene være tilstrekkelig. Er dere imidlertid produsenter av utstyr til bane eller rullende materiell vil det ofte være nødvendig å orientere seg mot normserier som dekker området. NEK anbefaler virksomheter som arbeider med infrastrukturen rundt elektriske jernbaneanlegg å vurdere følgende dokumenter:

  • NEK 400 Elektrisk lavspenningsanlegg. Denne dekker elektriske lavspenningsanlegg generelt.
  • NEK 439 – del A og del B. Dette er en norsk oversettelse og tilrettelegging av europanormene NEK EN 61439-serien, den såkalte tavlenormen. Denne dekker bygging og testing av elektriske tavler og kanalskinnesystem.
  • NEK 440 Stasjonsanlegg. Denne dekker anlegg som forsyner kontaktledningsanlegg med elektrisk energi.
  • NEK EN 50110. Denne dekker sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Det er utarbeidet egne guider, basert på normen, for henholdsvis høy- og lavspenningsanlegg.

Hva er formålet med denne siden?

Etter at en normsamling er introdusert vil ofte brukerne ha en rekke spørsmål. Normkomite NK 9 vil være den autorative kilden til å tolke normen. NEK vil imidlertid benytte denne siden til å formidle komiteens standpunkter. Videre vil siden benyttes til å publisere oversikt over kommentarer til og om normsamlingen. NEK vil også publisere informasjon om seminarer eller opplæringstiltak i regi av NEK/NK 9 på denne siden.

Lansering av NEK den 22. mai 2014

NEK 900 ble lansert på et heldagsseminar den 22. mai 2014, med over 75 deltakere fra infrastruktureierne, rådgivere, installasjonsvirksomheter og leverandører. Seminaret gav en introduksjon til samlingen, temaene den omhandler og det ble redegjort om bakgrunnen for de ulike kravene. NEK har lagt ut presentasjonene som ble hold.

Link til seminarside

NEK vil sammen med komiteen ta stilling til behovet for flere seminarer

Oversikt over innholdet i NEK 900

I tabellene under vises overskriftene i de ulike delene av normsamlingen. Dette gir en oversikt over hvor ulike tema i normsamlingen finnes.

NEK EN 50119 Jernbaneanvendelser – Faste installasjoner – Opphengte kontaktledninger for elektrisk togframføring

 Tittel
 Omfang
 Normative referanser
 Definisjoner og forkortelser
 Grunnleggende utformingsdata
 Systemkrav
 Konstruksjoner
 Krav til komponenter
 Prøving
 Minstekrav til dokumentasjon
 Informative vedlegg
 Bibliografi

NEK EN 50122-1 Jernbaneanvendelser – Faste installasjoner – Elektrisk sikkerhet, jording og returkrets – Del 1: Beskyttende tiltak mot elektrisk sjokk

Tittel
Omfang
Normative referanser
Definisjoner og forkortelser
Sone for kontaktledning og sone for strømavtaker
Beskyttelse mot direkte berøring
Beskyttelsestiltak mot indirekte berøring og utillatelig skinnepotensial
Beskyttelsestiltak for lavspenningsforsyning for annet enn traksjon
Beskyttelsestiltak der sporsystemer med overføring av returstrøm og/eller strukturer med kontaktledning føres gjennom faresoner
Grenser for berøringsspenning og beskyttelse mot farlig skinnepotensial
Ytterligere beskyttelsestiltak
Informative og normative vedlegg
Bibliografi

NEK EN 50122-2 Jernbaneanvendelser – Faste installasjoner – Elektrisk sikkerhet, jording og returkrets – Del 2: Tiltak mot påvirkning av vagabonderende strømmer fra traksjonssystemer med d.c.

Tittel
Omfang
Normative referanser
Termer og definisjoner
Identifikasjon av farer og risiko
Kriterier for å vurdere og akseptere vagabonderende strømmer
Tiltak ved utformingen
Tiltak for utsatte metalliske konstruksjoner
Beskyttende tiltak anvendt på metallkonstruksjoner
Hensettingsområder og vedlikeholdshaller
Prøving og måling
Informative vedlegg
Bibliografi

NEK EN 50122-3 Jernbaneanvendelser – Faste installasjoner – Elektrisk sikkerhet, jording og returkrets – Del 3: Gjensidig påvirkning mellom traksjonssystemer med d.c. og med a.c.

Tittel
Omfang
Normative referanser
Termer og definisjoner
Farer og uheldige virkninger
Ulike gjensidige påvirkninger som vurderes
Soner med gjensidig påvirkning
Grenser for berøringsspenninger for kombinasjonen av veksel- og like-spenninger
Tekniske krav og tiltak i sonen med gjensidig påvirkning
Informative vedlegg
Bibliografi
NEK 900:2014

Sist oppdatert: 2021-02-01

NOK 2 018,00 (eks. mva)

Elektriske jernbaneinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 900:2014

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 018,00 (eks. mva)

Elektriske jernbaneinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang