NEK 410 Elektriske installasjoner i skip

NEK 410 er en norsk elektroteknisk normserie som gis ut i flere deler som hovedsakelig er basert på standarder fra NEK IEC 60092-serien. Denne delen beskriver blant annet design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing.

NEK 410 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om maritime elektriske anlegg (FME), og er en metode for å oppfylle forskriften. Forskrift, veiledning til forskrift og standard angir samlet sett et minimum sikkerhetsnivå. Standardene som inngår i NEK 410 utgjør i tillegg et sentralt henvisningsgrunnlag i IMOs konvensjon SOLAS.

Disse norske utgavene inneholder de mest sentrale standardene i IEC 60092-serien med oversettelse, samt andre relevante standarder utgitt på engelsk.

NEK 410A:2021

Beskrivelse

NEK 410A er en samling av standarder hovedaklig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installasjon, verifikasjon, testing og EMC.

Del A er anvendelig for elektriske installasjoner benyttet i skip. Definisjoner og generelle krav gitt i denne delen er anvendelige – med mindre noe annet eranvist i andre deler av NEK IEC 60092-serien.

Del A inneholder følgende standarder:

 • NEK IEC 60092-101
 • NEK IEC 60092-201
 • NEK IEC 60092-202
 • NEK IEC 60092-503
 • NEK IEC 60092-504
 • NEK IEC 60092-301
 • NEK IEC 60092-302
 • NEK IEC 60092-303
 • NEK IEC 60092-304
 • NEK IEC 60092-305
 • NEK IEC 60092-306
 • NEK IEC 60092-307
 • NEK IEC 60092-401

Klikk her for å se innholdsfortegnelse og forord (PDF i nytt vindu).

 

NEK 410-2:2010

Beskrivelse

Boken inneholder fem norskspråklige standarder for spesielle skipsapplikasjoner. Disse utgjør krav til elektriske og elektrohydrauliske styremaskiner og fremdriftsmaskineri, tankskip og skip som fører farlig gods og krav til 3-faseanlegg i mindre fartøy.
Den inneholder også tre engelskspråklige standarder med krav til forlegning av elektriske kabler i alle typer skip, høyspennings-landtilkobling for skip, og minimumskrav til emisjon, immunitet, og kriterier for utførelse av elektrisk utstyr relatert til bl.a. EMC og IMO-krav.

Inneholder følgende normer:

 • NEK IEC 60092-204
 • NEK IEC 60092-501
 • NEK IEC 60092-502
 • NEK IEC 60092-505
 • NEK IEC 60092-506
 • NEK IEC 60092-507
 • NEK IEC 60092-352
 • NEK IEC 60092-510DPAS
 • NEK IEC 60533

Disse kan også kjøpes separat.

Følgende normer er ikke med i hverken del 1 eller 2 av NEK 410

 • NEK IEC 60092-203
 • NEK IEC 60092-350
 • NEK IEC 60092-351
 • NEK IEC 60092-354
 • NEK IEC 60092-359
 • NEK IEC 60092-373
 • NEK IEC 60092-374
 • NEK IEC 60092-375
NEK 410A:2021
NEK 410-2:2010

Sist oppdatert: 2021-01-05

NEK 410A:2021

Standard

NOK 3 045,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i skip

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 045,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i skip

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.

SpråkNorskUtgave: 1.N (2010-02-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 410-2:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.

SpråkNorskUtgave: 1.N (2010-02-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang