Veiledning til DAK-manualer – NS 8353

Har du opplevd problemer med DAK-filer og utveksling av DAK-filer? Det kan du unngå ved å følge NS 8353 Teknisk produktdokumentasjon - Byggetegninger. Veiledningen til standarden er et godt hjelpemiddel for raskt å kunne lage prosjektspesifikke DAK-manualer som oppfyller kravene i NS 8353.

Standarden NS 8353 definerer krav til DAK-manualer

NS 8353 setter krav til utformingen av DAK-manualer i byggeprosjekter. En DAK-manual beskriver utforming og utveksling av DAK-tegninger i et byggeprosjekt.. Formålet er å sikre gode løsninger på DAK-relaterte problemstillinger som går igjen i prosjekter.

Standarden er beregnet for DAK-ansvarlig i prosjektet og kan også være et viktig dokument som en del av et anbudsunderlag eller kontrakt.

Veiledning (eBlankett) forenkler DAK-arbeidet

Veiledningen til NS 8353, Blankett 8353, forenkler det praktiske arbeidet med å lage DAK-manualer som er i tråd med standarden, og den vil gjøre det raskt og enkelt å produsere en profesjonell og god DAK-manual.

Veiledningen er utformet som en eBlankett. eBlanketten følger kapittelinndelingen og viser til kravene i standarden. Den gir også tips og forslag til utfylling av alle punkter. Du kan legge inn egne kommentarer i tillegg til å laste opp egne vedlegg (bilag) til DAK-manualen. Sluttresultatet er en prosjektspesifikk DAK-manual i PDF-format som du kan lagre og skrive ut. I ettertid kan man også gå inn og endre, det vil si lage nye versjoner av sin DAK-manual.

DAK-manualen fylles ut elektronisk på standard.no. Du kan enten kjøpe blanketter enkeltvis, eller legge dem til i ditt abonnement på web. Har du ikke et abonnement på web, hjelper vi deg gjerne med å komme i gang. Ta kontakt på
salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 dersom du trenger hjelp.

Relevante standarder

Se alle produkter