Klassifikasjon

Et helhetlig klassifikasjonssystem for BAE-næringen.

En forstudierapport bestilt av Standard Norge, viser diversiteten av BAE-klassifikasjoner i Norge og internasjonalt. I rapporten etterlyser forfatteren et mer helhetlig klassifikasjonssystem i Norge, samtidig som han understreker behovet for å knytte de nasjonale tabellene opp mot det som benyttes i land i Norden og internasjonalt. Rapporten er utgangspunktet og bakgrunnen for opprettelse av Standard Norges komité for klassifikasjon i BAE-sektoren.

Se forstudierapport Klassifikasjon av bygg og anleggstyper for BAE-næringen.

Komiteen har som hovedmål å utarbeide et forslag til en plan for utvikling av norske standarder for et helhetlig klassifikasjonssystem for BAE-sektoren i Norge. Som en start skal komiteen også revidere NS 3457 Bygningstypetabell samt lage en tabell for romfunksjoner.

Komiteen består av representanter fra følgende virksomheter;

  • Arkitektfirmaet CF Møller Norge
  • Forsvarsbygg
  • Holte Byggsafe
  • Husbanken
  • NCC (EBA)
  • SSB
  • Statens Kartverk
  • Statsbygg
  • Spydeberg Kommune

Komiteen ledes av Kjell Ivar Bakkmoen fra arkitektfirmaet C.F. Møller